login:  hasło:

FORMULARZ DLA KANDYDATÓW NA NOWYCH CZŁONKÓW OIGPM

1. Firma
2. Adres
3. Telefony
4. E-mail
5. Adres www
6. Osoby odpowiedzialne
10. Wielkość zatrudnienia
11. Rok założenia firmy

DEKLARACJA

Po zapoznaniu się ze Statutem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli akceptuję jego treść i deklaruję przystąpienie do Izby wraz z zobowiązaniem opłacania wpisowego i składek członkowskich zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby o wysokości wpisowego i składek członkowskich.

12. Deklaruję chęć przystapienia w charakterze
13. Dane do logowania

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione