login:  hasło:

Raport FLAME dotyczący kwalifikacji pracowników branży meblarskiej

21-03-2019

Na naszej stronie udostępnialiśmy już informacje dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu FLAME „Nowoczesne, zintegrowane uczenie się meblarstwa i języków obcych celem wzmocnienia atrakcyjności i mobilności sektora”.

W celu zrozumienia wyzwań i szans, które stoją przed naszą branżą wraz z naszymi zagranicznymi partnerami stworzyliśmy pierwszy w Europie, raport dotyczący kwalifikacji i zawodów naszej branży. Listę zawodów uzyskaliśmy z baz danych ESCO poprzez użycie kluczowych słów, takich jak „meble” oraz „drewno”.

Raport ten posłuży partnerom oraz ekspertom projektu FLAME, w określeniu jakie kompetencje powinien posiadać pracownik zajmujący dane stanowisko w naszej branży. Następnie na podstawie tych danych powstanie szkolenie merytoryczne, które będzie miało na celu przekazanie wiedzy z zakresu meblarstwa jak i nauczania języka zawodowego.

Szkolenie to dostępne będzie dla wszystkich zainteresowanych w trybie stacjonarnym w placówkach kształcących w zakresie meblarstwa, online na platformie e-learningowej oraz pracownicy OIGPM prowadzić będą szkolenie wśród pracowników firm członkowskich.

Ewolucja modeli uczenia się, przywództwa oraz mobilności stawia nowe wyzwania przed OIGPM ale także przed poszczególnymi pracownikami naszej branży.

W związku z powyższym zapraszam do pobrania wspomnianego wcześniej raportu w polskiej i angielskiej wersji językowej.

pdfRaport_FLAME_-_Occupational_profiles.pdf
pdfRaport_FLAME_-_profilowe_zawodowe.pdf