login:  hasło:

Realizacja projektu Beyond 45

28-07-2017

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wraz z zagranicznymi partnerami realizuje europejski projekt BEYOND 45+ w programie Erasmus +. W związku z tym pragniemy Państwu przybliżyć jego tematykę oraz wyniki badań, które w związku z jego realizacją zostały przeprowadzone oraz kurs dokształcający, który jest głównym efektem pracy. Projekt podejmuje tematykę rozwoju zawodowego i dyskontowania wiedzy oraz doświadczenia pracowników 45+ w branżach o wysokim, negatywnym wpływie wahań koniunkturalnych na rynku pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 45+, wywodzących się i reprezentujących tradycyjne sektory gospodarki, zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych społecznie z uwagi na brak adekwatnych kompetencji względem oczekiwań rynku pracy. Projekt zakłada dyfuzję umiejętności w obszarze 4 sektorów gospodarki (meblarskim, materiałów drewnopochodnych, budowlanym w kontekście prac wykończeniowych z wykorzystaniem drewna oraz elektronicznym w kontekście projektowania wnętrz i inteligentnych mebli).

Realizacja projektu pozwoliła na przeprowadzenie analizy wymagań firm sektora meblarskiego i drzewnego w dziedzinie wiedzy posiadanej przez pracowników powyżej 45 roku życia. Pomimo wiedzy praktycznej, jaką posiadają pracownicy z dużym doświadczeniem, ich konkurencyjność na rynku zagrożona jest przez braki w zakresie wiedzy teoretycznej.

W ramach projektu Beyond45 przeprowadzone zostały badania ankietowe. Grupę respondentów stanowiło ponad 200 pracowników przedsiębiorstw branży meblarskiej i drzewnej powyżej 45. roku życia. W badaniach udział wzięli pracownicy z czterech krajów Unii Europejskiej: Polski, Holandii, Hiszpanii i Czech. Ankietowani zostali podzieleni pod względem długości posiadanego doświadczenia w branży.

Z badań wynika, iż pracownicy powyżej 45. roku życia najczęściej bardzo długo pracują w swoim sektorze. Wyjątki w tej materii zdarzają się tylko w Hiszpanii, Holandii i Polsce. W tych krajach niektórzy pracownicy pracują w branży poniżej 5 lat. Oznacza to, że potencjalni pracownicy są zmuszeni do zmiany profesji. Dotyczy to również osób, których doświadczenie w branży wynosi od 5 do 10 lat. W tej grupie znajdują się również pracownicy z Czech.

Respondentów zapytano także o to, czy chcą się dalej rozwijać i doskonalić. Uzyskane odpowiedzi pokazują, że pracownicy powyżej 45. roku życia jak najbardziej czują potrzebę samorozwoju. Takie wyniki szczególnie ważne są dla krajów postkomunistycznych, czyli Polski i Czech. Pracownicy z tych państw obciążeni są pewnym bagażem doświadczeń związanych z transformacjami ustrojowymi. Likwidacja przedsiębiorstw państwowych spowodowała duże bezrobocie wśród pracowników branży meblarskiej i drzewnej. Ta sytuacja wciąż rzutuje na poczucie braku stabilności zatrudnienia wśród pracowników.

W wyniku zmian gospodarczych większość przedsiębiorstw państwowych zostało przekształconych w firmy prywatne. To znacznie wpływa na motywację pracowników w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji. Jedyną niepokojącą kwestią są odpowiedzi „Nie wiem” w pytaniach dotyczących samorozwoju. Pokazują one, że nie wszyscy pracownicy pewni są co do swoich planów na przyszłość. Zdecydowanie lepszymi są odpowiedzi typu „Tak” i „Nie”, ponieważ jasno precyzują założenia pracowników.

Osoby przeprowadzające badania poprosiły ankietowanych również o to, aby określiły dziedziny, w jakich chcieliby się rozwijać. Wyniki pokazują, że pracownicy z branży meblarskiej i drzewnej świadomi są potrzeby ciągłego doszkalania się i powiększania swojej wiedzy teoretycznej.

Grupa respondentów z powyższych badań była grupą, która miała za zadanie wskazać całe spektrum pracowników przemysłu drzewnego i meblarskiego powyżej 45. roku życia. Wyniki badań pozwoliły na wybór właściwego programu kształcenia w ramach projektu Beyond45. Program ten spowoduje, iż pracownicy będą nie tylko osobami posiadającymi wiedzę praktyczną, ale również teoretyczną.

Obecnie opracowywany jest program kształcenia dostosowany do grupy docelowej. W przypadku realizacji szkolenia w Polsce będzie on się składał z dwóch elementów podzielonych ze względu na sposób realizacji. Pierwszą częścią będzie spotkanie z kursantami celem przeprowadzenia psychologicznego kursu motywującego do zmian. Pozostałe części kursu, dotyczące wykorzystania elektroniki w meblach oraz elementach wyposażenia wnętrz, wykorzystywanych materiałów, technologii produkcji oraz przedsiębiorczości w meblarstwie i przemyśle drzewnym będą realizowane na specjalnie zaprojektowanej platformie e-learningowej. W pozostałych krajach partnerskich wszystkie części kursu będą realizowane w formie e-learningowej. Pozwoli to na stwierdzenie, która z metod jest bardziej adekwatna dla osób powyżej 45 roku życia, niechcących nieraz dzielić się swoimi problemami z innymi osobami.

 Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego profilu na facebooku: Beyond 45.