login:  hasło:

BPP

Branżowy Program Promocji polskich mebli.

Polska branża meblarska od bardzo wielu lat pełna jest indywidualnych inicjatyw, zauważalnych koncepcji i dynamicznie rozwijających się marek. Jest to jednak ciągle za mało w otaczającej nas rzeczywistości aby marka „polskie meble” na rynkach zagranicznych była wyrazista i rozpoznawalna.

Kreowanie marki to proces bardzo złożony i wielopłaszczyznowy, w którym znaczącą rolę odgrywa idea marketingu narodowego. Marketing narodowy to właśnie program wypromowania marek polskich we współpracy z Instytucjami Rządowymi i Samorządowymi. Oprócz promocji wizerunku narodowego musi on jednak zająć się także promowaniem narodowych specjalności. Marki krajowe muszą być znane na świecie. Polskich przedsiębiorców nie stać aby na rynkach zdominowanych przez duże organizacje zakupowe promować wprost swoje marki. Z kolei na rynkach tych musimy promować meble, gdyż właśnie tu się je sprzedaje. Polska nie ma nadal marki kraju przemysłowego. Nigdzie na świecie nie jest tak, że produkty postrzegane są lepiej niż kraj, z którego pochodzą. Jest to jedno z zadań marketingu narodowego. Promować trzeba miejsce produkcji jakim jest Polska. Trzeba się łączyć w sojusze w określonych celach np. w celu wejścia na dany rynek.

Idea marketingu narodowego może być wykreowana i zrealizowana jedynie w ramach szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego. Działania marketingowe powinny być skoordynowane i skoncentrowane między innymi wokół takich zagadnień jak markowy eksport, inwestycje zagraniczne, dyplomacja publiczna. Znaczenie wykorzystania produktów najwyższej jakości podkreślają eksperci od kreowania marek. Motywem przewodnim kampanii promującej Polskę powinny być przykłady dobrych polskich firm, w tym polskich producentów mebli, którzy produkują towary i usługi najwyższej jakości. Należy dokładnie się zastanowić, w czym jako kraj mamy naprawdę wysoką pozycję  i wokół tych specjalności budować swój wizerunek.

W drugiej połowie roku 2012 ruszyło długo oczekiwane przez przedsiębiorców Działanie 6.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

- Polski przemysł meblarski poraz pierwszy otrzymał znaczące wsparcie rządowe na promocję na rynkach Międzynarodowych – mówi dyr. Marek Adamowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. – W ciągu ostatnich 20 lat osiągnął on znaczący sukces. Awansował do ścisłego grona liderów eksportu mebli na świecie. Blisko 90 procent mebli  wyprodukowanych w Polsce trafia na eksport.  

Dotychczasowy sukces polskich mebli na świecie to wyłączna zasługa przedsiębiorców. Przemysł meblarski jest w grupie branż o znaczącej innowacyjności i potencjale proeksportowym. W badaniu wykonanym przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur dla Ministerstwa Gospodarki, pt. „Branże o wysokiej innowacyjności (w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw), będące i mogące się stać polskimi specjalnościami eksportowymi” podkreśla się znaczący udział eksportu w dochodach ze sprzedaży firm meblarskich i ich już utrwaloną na świecie pozycję. Połączenie pieniędzy publicznych i prywatnych w zakresie promowania polskiej gospodarki jest zarówno uzasadnione ekonomicznie jak i oczekiwane.

Podstawowym instrumentem budowania naszej marki za granicą jest między innymi spójny, profesjonalnie przygotowany i konsekwentnie wdrażany branżowy program promocji branży meblarskiej, przygotowany i realizowany przez Konsorcjum utworzone przez  Międzynarodowe Targi Poznańskie i Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli.  Do realizacji tego programu potrzebne jest oczywiście zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie przedsiębiorców. To przedsiębiorcy za własne pieniądze prowadzili do tej pory promocję mebli. Teraz w połączeniu z pieniędzmi publicznymi będzie można ten efekt zwielokrotnić i utrwalić.

Powyższy program składa się z dwóch części. Pierwsza z części polega na realizacji promocji przeznaczonej dla przedsiębiorców, która uwzględnia zdywersyfikowane formy promocji (np: udział w targach zagranicznych oraz krajowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, szkoleniach). W ramach tego etapu BPP przewidziano udział w następujących imprezach targowo – wystawienniczych: „Imm Cologne” w Koloni, „MOW” w Bad Salzuflen – Niemcy, „Meble” w Moskwie – Rosja, „KIFF” w Kijowie – Ukraina, „Salon du Meble” w  Paryżu – Francja, „Interiors” w Birmingham – Wielka Brytania, „Meble Polska” w Poznaniu oraz „Home Decor Targi Wnętrz” również w Poznaniu – Polska. Ponadto w ramach tej części projektu przewidziane były również misje gospodarcze wyjazdowe na wszystkie wyżej wskazane rynki zagraniczne oraz szkolenia.

Tu przedsiębiorcy, którzy spełniają wymagania projektu i biorą w nim udział mogą liczyć na 75 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych uczestnictwa w powyższych przedsięwzięciach, a jedynym ograniczeniem jest pułap pomocy de mini mis.

Druga z części polega natomiast na realizacji promocji przeznaczonej dla branży jako całości (np: udział w przyjazdowych misjach gospodarczych dla zagranicznych dziennikarzy oraz kontrahentów, spotkaniach branżowych, konferencjach, w opracowaniu i publikacji artykułów oraz materiałów promocyjnych). Są to zatem działania o charakterze promocji ogólnej, w 100 proc. finansowane z budżetu programu. Dzięki temu będzie można dotrzeć do różnych odbiorców, w tym także do przedstawicieli grup zakupowych, handlowców, sieci, pośredników. Wymagać to będzie również działań o charakterze wydawniczym, kampanii reklamowych, itp.

Do dnia dzisiejszego wspólnie z polskimi producentami mebli zrealizowaliśmy już kilkanaście działań promocyjnych w ramach powyższego projektu.

W świetle informacji zebranych od przedsiębiorców, a także pierwszych doświadczeń związanych z realizacją BPP Izba ocenia, program jako bardzo ciekawy i tę ideę popiera od dłuższego czasu.

To jest wielkie, wspólne przedsięwzięcie służące Polsce, polskiej gospodarce i polskiemu przemysłowi meblarskiemu.

Plik do pobrania: Hasło Created in Poland