login:  hasło:

Realizacja projektu CORNET

19-07-2017

Trwa realizacja międzynarodowego projektu projektu ALL ON EDGE - „Opracowanie obiektywnych metod badań dla wąskich powierzchni i krawędzi elementów meblowych”. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli realizuje go wraz z Instytutem Technologii Drewna oraz Institut für Holztechnologie Dresden Gemeinnützige.

Zadaniem instytucji naukowo-badawczych w projekcie jest wykonanie badań, ścisła współpraca ze Stowarzyszeniami oraz MŚP, raportowanie i prezentowanie wyników badań podczas spotkań oraz przygotowywanie materiałów do rozpowszechniania. Zakres merytoryczny prac obejmuje opracowanie metod badania krawędzi na: wodę, parę wodną, ciepło/temperaturę, uderzenie, adhezję oraz zmienne warunki klimatyczne. Natomiast rolą Stowarzyszeń (niemieckiego TIFH i OIGPM) jest zabezpieczenie kontaktu z MŚP, rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów badań wśród producentów mebli oraz organizacja szkoleń.

W wyniku prac zrealizowanych przez ITD oraz IHD opracowane zostaną obiektywne metody badawcze dla wąskich płaszczyzn i krawędzi mebli, które powinny:

•spełniać kryteria powtarzalności i odtwarzalności,

•skutecznie różnicować wąskie płaszczyzny i krawędzie elementów meblowych,

•uwzględniać różnorodność profili krawędzi.