login:  hasło:

ECO 4 VET

                                                                                                                    

ECO4VET - Poprawa poziomu edukacji i procesu szkolenia w zakresie ekodesignu w branży meblarskiej.

Projekt nr 539774 -LLP- 1 - 2013 - 1 -ES - LEONARDO - LMP

ECO4VET jest projektem, w którym uczestniczyła Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ten Izba realizowała w latach 2013-2016 wraz z partnerami zagranicznymi z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Turcji, Rumunii oraz Grecji. W projekcie uczestniczył także Związek Zawodowy BUDOWLANI z Polski.

Projekt ECO4VET był inicjatywą 10 partnerów (w tym stowarzyszeń producentów mebli, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz decydentów mających wpływ na politykę VET) z krajów UE. Głównym celem projektu było stworzenie standardowego programu nauczania i kwalifikacji specjalistów mebli w zakresie ekodesignu i zrównoważonej produkcji, tak aby minimalizować negatywny wpływ przemysłu meblowego na środowisko naturalne, a także zoptymalizować cykl życia produktów.

W ostatnich latach, takie czynniki jak zaostrzane normy w zakresie ochrony środowiska, uwolnienie standardowych wytycznych dotyczących stosowania ekodesignu oraz ciągle rosnące wymagania rynków wschodzących w zakresie trwałości produktów, stworzyły nowe wyzwania dla producentów mebli.

Brak oficjalnego programu nauczania z zakresu ekodesignu i zrównoważonej produkcji bezpośrednio wpływa na produkcję mebli oraz przemysł meblarski, który jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa (86% przedsiębiorstw w UE zatrudnia mniej niż 10 pracowników). Wielkość i struktura firm meblarskich w UE nie wpływają pozytywnie na  proces dostosowania się pracowników do nowych wymogów (przepisów prawnych, norm dotyczących ochrony środowiska, oczekiwań i wymagań rynku). Ponadto biorąc pod uwagę ostatnie zmiany jakie zaszły w Systemie ISO 14006 w zakresie ekodesignu, konieczne jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych w różnych przedsiębiorstwach, które chcą wdrożyć powyższy system.

ECO4VET miał więc na celu zajęcie się zidentyfikowaniem luki edukacyjnej w branży meblarskiej poprzez opracowanie narzędzi i metod szkolenia pracowników w zakresie ekodesignu i zrównoważonej produkcji.

Można powiedzieć, że projekt ECO4VET jest w odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie użycia i zastosowania bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów, procesów produkcyjnych i usług w branży meblarskiej. „Zielony rynek” dla branży meblarskiej stanowi okazję, aby być bardziej innowacyjną, tworzyć nowe miejsca pracy i wytworzyć tak zwaną wartość dodaną do swoich produktów aby skutecznie konkurować w tym zakresie z produktami pochodzącymi z gospodarek „niskopłacowych”.

Popyt na eko meble szybko rośnie jednak w większości przypadków nie może być on zaspokojony przez producentów mebli. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak wspomnianej wcześniej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Powyższy projekt ma to zmienić.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

pdfBroszura