login:  hasło:

IQ for VET

                                                                                                               

 

IQ for VET - Innowacyjne Ramy Kwalifikacji w Europie.

W latach 2013 - 2015 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli prowadziła wraz z partnerami zagranicznymi projekt pod nazwą IQ for ECVET w ramach programu Leonardo da Vinci.

Głównym celem projektu było wsparcie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w krajach partnerskich Unii Europejskiej poprzez promowanie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). W ramach projektu zostały zebrane i opracowane w przejrzysty sposób informacje na temat wymaganych kompetencji w ramach 6 profili zawodowych w zaangażowanych krajach (branża meblarska – 2 profile zawodowe, branża włókiennicza – 2 profile zawodowe oraz produkcja podłóg – 2 profile zawodowe). Jednocześnie stworzona została atrakcyjna „e-learningowa platforma internetowa” zawierająca moduły edukacyjne dotyczące 3 powyższych branż.

Globalizacja, która od wielu lat stała się niezaprzeczalnym faktem oraz przepływ wykwalifikowanych pracowników pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej stwarza silną potrzebę stworzenia przejrzystych systemów edukacji i podnoszenia kwalifikacji. Systemy te powinny być jasne i czytelne dla wszystkich pracodawców oraz pracowników niezależnie od państwa, w którym wykonywana jest praca jak i państwa, w którym pracownik nabył niezbędną wiedzę i kwalifikacje uprawniające go do wykonywania określonego zawodu. Przecież pomimo zauważalnych różnic w krajowych systemach kształcenia zawodowego, organizacja pracy i wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników są wszędzie bardzo podobne.

Istotnym wsparciem do powyższych działań było stworzenie platformy e-learningowej.

Partnerami projektu byli: Czechy, Niemcy, Irlandia, Polska i Rumunia.

Powyższy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.