login:  hasło:

Finansujmy mały biznes! Instrumenty finansowe Programu COSME dla MŚP w Polsce.

14-06-2016

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Współorganizatorów i Patronów wydarzenia przesyłam Państwu zaproszenie do udziału w konferencji nt. wsparcia z Programu COSME w Polsce pt. "Finansujmy mały biznes! Instrumenty finansowe Programu COSME dla MŚP w Polsce", która odbędzie się 29 czerwca br. w godz. 11.00-16.00 w Warszawie.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz organizacje otoczenia biznesu otrzymają informacje m.in. od Ministerstwa Rozwoju, Komisji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Narodowych Pośredników Finansowych COSME 2014-2020 nt. czynnego już wsparcia dla małego biznesu. Na konferencję przygotowane zostały nie tylko interesujące informacje i materiały merytoryczne, ale także  możliwość bezpośredniego spotkania z praktykami i bezpośredniego omówienia z nimi Państwa pomysłów i potrzeb.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są wg kolejności nadsyłania, aż do wyczerpania miejsc (liczba miejsc ograniczona).

Potwierdzanie udziału możłiwe jest w terminie do 25 czerwca br.  poprzez formularz rejestracyjny w zakładce "Najbliższe wydarzenia" na stronie: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/ .

Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.