login:  hasło:

Projekt ECO4VET dobiega końca.

24-03-2016

Spotkanie końcowe konsorcjum odbyło się w Barcelonie w dniach 16/17 marca 2016 roku i zostało ono zorganizowane przez Leadera Projektu, Instytut CENFIM z Hiszpanii.

Podczas powyższego spotkania omówione zostały najważniejsze rezultaty, które miały zostać osiągnięte podczas trwania projektu. Partnerzy projektu ECO4VET, pochodzący z 6 różnych krajów Europy, omówili szczegółowo realizację ostatnich zadań i zdecydowali o charakterze dalszej współpracy po zakończeniu realizacji projektu.

Głównymi wynikami pracy wspomnianego wyżej projektu są: wyniki badań pośród europejskich firm meblarskich oraz dostawców VET pozwalające zidentyfikować luki pomiędzy popytem a aktualną ofertą związaną ze szkoleniami z zakresu Ecodesignu oraz Zrównoważonej Produkcji w całej Europie oraz trzy nowe wspólne programy nauczania dla profesjonalnych profili sektorowych włączających aspekty środowiskowe, a także innowacyjny, interakcyjny kurs online prezentujący określone umiejętności i kompetencje osób związanych z przemysłem meblarskim.

Kurs ECO4VET skoncentrowany jest na Ecodesignie i Zrównoważonej Produkcji dla profesjonalnych profili meblarskich, takich jak: managerowie ogólni, managerowie produkcji oraz projektanci. Powyższy kurs został udostępniony w 5 językach za pośrednictwem platformy e-lerningowej, a następnie przetestowany był przez około 50 studentów z Europy. Po uzyskaniu informacji zwrotnej od studentów, treść oraz metodologia kursu zostały poprawione.

Wydawane materiały szkoleniowe będą wykorzystywane przez VET dostawców - partnerów projektów w celu poprawy treści i ich jakości. Z drugiej strony, za pośrednictwem nowych materiałów szkoleniowych i kursów, pracownicy firm meblowych będą mogli zdobywać nową wiedzę w zakresie poprawy konkurencyjności firm, w których pracują. Firmy będą mogły lepiej reagować na rosnące zapotrzebowanie rynku na bardziej przyjazne środowisku meble.

Ponadto, konsorcjum uznało za podstawę długofalową współpracę pomiędzy partnerami, którzy mają za zadanie działać wspólnie w celu wykorzystania wyników projektu po okresie jego realizacji. Poza tym partnerzy w dalszym ciągu będą rozpowszechniali informacje na temat nowego, wspólnego programu nauczania wśród europejskich dostawców VET w celu uwzględnienia i wprowadzenia nowych programów nauczania przez ośrodki szkoleniowe i szkoły branży meblarskiej. Dzięki temu możliwa będzie pomoc europejskim firmom pozwalająca na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez oferowanie bardziej przyjaznych środowisku produktów.

Projekt ECO4VET (Poprawa poziomu edukacji i procesu szkolenia w zakresie ekodesignu w branży meblarskiej), został sfinansowany przez Komisję Europejską (program Leonardo Da Vinci) w celu podniesienia kwalifikacji europejskich pracowników i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez nabywanie kompetencji w ecodeginu oraz zrównoważonej produkcji.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.eco4vet.com