login:  hasło:

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie opodatkowania tzw. wielkopowierzchniowych punktów sprzedaży detalicznej.

11-01-2016

„Chcemy powiedzieć polskim kupcom, polskim firmom rodzinnym, że dajemy im narzędzie, które da im szansę konkurowania i utrzymywania się na rynku” – powiedziała premier Beata Szydło na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 8 stycznia 2016 roku z handlowcami w sprawie planowanego podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego.

Szefowa rządu podkreśliła, że sprawy gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości są dla rządu priorytetem. Jednocześnie premier zaznaczyła, że nie ukrywa, iż "chodzi o poprawienie wpływów budżetowych", by "realizować ważne programy prospołeczne, które są w tej chwili w Polsce niezwykle potrzebne".

Podatek od hipermarketów, obok programu Rodzina500 plus, jest jednym z priorytetowych rządowych projektów poddawanych obecnie szerokim konsultacjom społecznym. Premier przypomniała, że najważniejszą rolę w tym procesie odgrywają polscy przedsiębiorcy obecni na spotkaniu. "Rząd jest po to, żeby podejmować decyzje, które wypływają przede wszystkim z dyskusji z obywatelami" – mówiła Beata Szydło. "Chcemy wypracowywać prawo, które służy obywatelom i rozwojowi  polskiego państwa. To będziemy konsekwentnie realizować" – podsumowała premier.

Beata Szydło podkreślała, że rząd chce postawić na wyrównywanie szans wszystkich grup społecznych. "W warunkach ekonomicznych, w których się dzisiaj poruszamy, musimy tworzyć takie ścieżki rozwoju, które dają szanse wykorzystania swoich możliwości jak największej grupie" – zaznaczyła szefowa rządu.

W piątkowych konsultacjach dotyczących podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego obok premier Beaty Szydło wzięli także udział wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, szef resortu finansów Paweł Szałamacha oraz minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Branża meblarska na powyższym spotkaniu reprezentowana była przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli oraz przez Grupę Polskich Kupców Meblowych.

Przeważająca większość innych branż w trakcie swoich wystąpień uznała podatek za nieunikniony i postulowała bądź o obniżenie jego wysokości, bądź też progresję, ewentualnie wyłączenie spod obowiązywania. Niektórzy wskazywali też, że jeżeli już miałby on wejść w życie, to koniecznie trzeba uszczelnić system, uwzględniając sprzedaż hurtową, internetową, a nawet tzw. „bazarową” i nie dopuścić do rozliczania podmiotów za granicą.

Delegacja OIGPM postulowała o wyłączenie naszej branży z tego podatku, przekazując stosowne stanowisko w tej sprawie zarówno w postaci pisma jak i w osobistych rozmowach kuluarowych.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wzięcie pod uwagę przekazywanych pomysłów, a docelowy projekt ustawy o podatku wielkopowierzchniowym ma się pojawić koło 18 stycznia br.

Ze strony OIGPM w spotkaniu uczestniczyli: prezes izby Jan Szynaka, dyrektor biura izby Marek Adamowicz oraz Michał Strzelecki.

Materiał opracowano na podstawie informacji prasowej KPRM oraz własnych.