login:  hasło:

ECO4VET – przystąp do szkolenia pilotażowego.

17-06-2015

W ramach projektu ECO4VET przygotowywane są szkolenia związane z projektami ekologicznymi i zrównoważoną produkcją w branży meblarskiej w 5 różnych językach (angielskim, polskim, rumuńskim, hiszpańskim i tureckim).

Celem powyższych kursów jest wypełnienie luki w zakresie potrzeb szkoleniowych związanych z ochroną środowiska i zrównoważonej produkcji jaka występuje w branży meblarskiej. Kursy będą obejmować swoim zakresem wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z projektami ekologicznymi i zrównoważoną produkcją mebli dla następujących profili zawodowych: menedżer, kierownik produkcji i projektant. Kursy te mają na celu poprawę ich zdolności operacyjnych do sprostania nowym wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi zagadnienia związane z gospodarką ekologiczną, czy poprawą konkurencyjności produktów, jakim są meble w stosunku do ciągle rosnących standardów związanych z ochroną środowiska.

Specjaliści z branży meblarskiej, bezrobotni oraz studenci będą mieli możliwość jako pierwsi wziąć udział w szkoleniu on-line i testowaniu platformy szkoleniowej za darmo. Będą testowali program szkoleniowy w rzeczywistym środowisku, co umożliwi sprawdzenie czy wyniki spełniają założenia projektu. W zamian, uczestnicy będą obserwowani i będą mogli zgłaszać swoje sugestie oraz opinie w celu poprawy jakości treści szkoleniowej, a także w zakresie obsługi funkcjonalnej platformy.

Korzyści dla uczestników:

• Innowacyjny kurs pilotażowy będzie całkowicie darmowy, uczestnicy kursu będą wspierani i szkoleni przez mentorów z konsorcjum.
• Każdy z uczestników kursu pilotażowego, który ukończy kurs otrzyma Oficjalny Certyfikat Kompetencji podpisany przez wszystkich Partnerów Konsorcjum.
• Nazwiska uczestników, którzy ukończą kurs zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z krótką, ewentualną prezentacją ich dorobku naukowego i zawodowego. Ponadto, osoby te zostaną zaprezentowane w Newsletterze projektu, który dociera do firm i organizacji z sektora meblarskiego w Europie.

Rozpoczęcie kursów przewiduje się na miesiąc wrzesień 2015 r. Wszelkie pace nad aplikacjami zostaną zamknięte do końca czerwca 2015 roku.

Już teraz poszukujemy specjalistów i studentów zainteresowanych udziałem w kursach pilotażowych.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat kursu, skontaktuj się z nami: info@eco4vet.com lub oigpm@oigpm.org.pl

Dostęp do kursu pilotażowego jest ograniczony do niewielkiej liczby osób. Aby zapisać się na szkolenie należy wejść na stronę projektu www.eco4vet.com lub poprzez załączony link: http://www.eco4vet.com/index.php/courses/join-the-test-course.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do końca czerwca 2015 roku.