login:  hasło:

Rozpoczęła się rekrutacja na otwarte szkolenie pilotażowe z zakresu Ecodesignu oraz Zrównoważonej Produkcji dla Przemysłu Meblarskiego w ramach projektu ECO4VET.

11-03-2015

W testowym szkoleniu pilotażowy będzie brało udział 50 osób z różnych krajów, o różnych specjalizacjach i z różnym wykształceniem. Uczestnictwo jest bezpłatne i o udziale będzie decydowała kolejność nadchodzących zgłoszeń.

Projekt ECO4VET oparty jest na kursie internetowym i będzie obejmował tematy związane z ekodesignem i zrównoważoną produkcją. Jest dedykowany dla specjalistów z branży meblarskiej obejmujących stanowiska takie jak: Dyrektor Generalny, Dyrektor Produkcji i Projektanci.

Tematyka kursu została opracowana tak aby przedstawić aktualną wiedzę, umiejętności i kompetencje w odniesieniu do zagadnień związanych z ochroną środowiska i zrównoważonej produkcji dla powyższych profili zawodowych. Wyżej wymienione potrzeby zostały zdefiniowane w czasie pierwszej fazy projektu, poprzez badania rynku, wywiady z ekspertami oraz badania kwestionariuszowe, które zostały zrealizowane wśród specjalistów przemysłu meblarskiego z różnych krajów europejskich.

W związku z tym, szkolenia zawodowe i kursy mają na celu przygotowanie specjalistów z branży meblarskej do działania w ramach „gospodarki ekologicznej” i do sprostania przyszłym wyzwaniom pochodzącym z rynków oraz wsparcie firm meblarskich w rozwoju ich konkurencyjności. Coraz większe wymagania związane z ochroną środowiska naturalnego coraz częściej pochodzą także z rynków rozwijających się.

Specjaliści z branży meblarskiej, studenci i bezrobotni z całej Europy mają teraz szansę wziąć udział w internetowym otwartym szkoleniu pilotażowym. Szkolenie będzie dostępne w 5 europejskich językach: angielskim, hiszpańskim, polskim, tureckim i rumuńskim. W ramach kursu pilotażowego dostępnych jest po 10 miejsc dla uczestników każdego wspomnianego wyżej języka. Będą one przyznawane zgodnie z kolejnością przesyłanych zgłoszeń.

Uczestnicy będę testować to szkolenie w celu sprawdzenia czy jego wyniki spełniają założenia projektowe. Z drugiej strony uczestnicy kursu będą monitorowani, a także będą przekazywali swoje opinie i sugestie w celu poprawy tematyki oraz struktury i funkcjonalności samego kursu internetowego.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów jest już aktywny. Rekrutacja zostanie zakończona w maju 2015 roku. Przewiduje się że szkolenie testowe rozpocznie się w czerwcu 2015 roku.

Aby zapisać się na to szkolenie należy wejść na stronę projektu www.eco4vet.com lub poprzez załączony link: http://www.eco4vet.com/index.php/courses/join-the-test-course.

Projekt ECO4VET (Poprawa poziomu edukacji i procesu szkolenia w zakresie Ecodesignu i zrównoważonej produkcji w przemyśle meblarskim), gdzie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli jest uczestnikiem, został stworzony przez Komisję Europejską (program Leonardo da Vinci) w celu poprawy konkurencyjności pracowników europejskich oraz firm poprzez nabywanie kompetencji w ecodesignie i zrównoważonej produkcji. Projekt obejmuje analizę potrzeb szkoleniowych w przemyśle meblarskim, zdefiniowanie ścieżki szkoleń oraz ich zakresu. Jak również rozwój i wprowadzenie platform e-learningu i kilku pilotażowych szkoleń w różnych krajach i językach. Realizując wymienione etapy działania projekt ECO4VET będzie rozwijał i wdrażał nowe narzędzia oraz materiały edukacyjne w celu poprawy jakości i efektywności szkoleń w całej branży. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.eco4vet.com.

Projekt jest realiowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja przedstawia punkt widzenia autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszej publikacji.

Więcej informacji można uzyskać od:

Koordynator projektu:

Ms. M.Carmen Cobos
Design Responsible Area
CENFIM
Avda. de la Generalitat, 66
43560 La Sénia (Tarragona - SPAIN)

Tel. +34 977 570 122

mcarmen.cobos@cenfim.org

www.eco4vet.com

Projekt jest realiowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja przedstawia punkt widzenia autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszej publikacji.