login:  hasło:

Sprawdź najważniejsze wydarzenia branżowe w czerwcu 2022

07-07-2022


Skrót najważniejszych wydarzeń w czerwcu 2022


Walne Zgromadzenie Izby: Razem stajemy się coraz silniejsi i odnosimy sukcesy, mimo niepewnych czasów

28 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby. Członkowie Izby mogli zapoznać się ze sprawozdaniem Rady Izby z działalności w 2021 r. Ubiegły rok, mimo wielu wyzwań, przyniósł szereg sukcesów. Jednym z nich jest imponujący wzrost liczby członków do 165 firm (jeszcze kilka lat temu było ich tylko 60). Zaangażowanie tak wielu podmiotów pozwala jeszcze efektywniej działać Izbie w zmiennych czasach i w pełni reprezentować interesy całej branży. Dzięki szerokiej reprezentacji branży, a także za sprawą osobistych działań Prezesa Izby, Jana Szynaki w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, OIGPM ma coraz większą siłą lobbingową – instytucje rządowe niezwykle szybko i życzliwie rozpatrują kolejne wnioski organizacji, co daje branży nadzieję na większy wpływ na politykę gospodarczą kraju. Działania lobbingowe Izby wspierane są od ubiegłego roku działaniami public relations, które mają na celu m.in. pozyskanie pozytywnego nastawienia opinii publicznej do postulatów Izby i wywieranie przez nią dodatkowej presji na władze. Służą także do budowania pozytywnego wizerunku całej polskiej branży meblarskiej i jej produktów oraz wzmacniania komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Mimo pandemii, OIGPM kontynuuje cały czas swoją misję edukacyjną w branży, dostarczając firmom wartościową i praktyczną wiedzę. Oprócz webinarów online, Izba z powodzeniem organizowała wykłady towarzyszące targom Meble Polska, a także swoje sztandarowe wydarzenia, takie jak: Ogólnopolski Kongres Meblarski, Gala Wręczenia Ambasadorów Meblarstwa i Spotkanie Kobiet.

Miejmy nadzieję, że kolejny rok będzie równie dobry, mimo narastających wokół problemów. Jak pokazują wyniki OIGPM za 2021 rok, razem możemy pokonać trudności i stać się jeszcze silniejsi.

Spotkanie Prezesa OIGPM, Jana Szynaki z Wiceminister Olgą Semeniuk

27 czerwca, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka spotkał się z Wiceminister Rozwoju i Technologii, Olgą Semeniuk oraz z przedstawicielami ministerstwa. Omówiono m.in. kwestie ograniczenia eksportu i spalania surowca drzewnego, wprowadzenia rozwiązań pozwalających na przerób drewna poużytkowego,  a także utrzymania i odnowienia certyfikacji FSC we wszystkich DRLP. Prezes Jan Szynka wskazał również na problemy wynikające dla branży drzewnej z polityki i idących za nią aktów prawnych w UE. Postulował także, w imieniu branży, o nałożenie sankcji na meble i elementy meblowe z Rosji oraz Białorusi (kod celny CN94), w odpowiedzi na trudną sytuację, w jakiej znalazła się obecnie polska branża meblarska. Podczas rozmów podjęto też temat programów wspierających automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, która pozwoliłaby branży utrzymać konkurencyjność na światowych rynkach.

Dzięki spotkaniu udało się wypracować wiele istotnych propozycji rozwiązań, które przy doskonałej współpracy Ministerstwa Rozwoju i Technologii z innymi resortami, będą mogły być szybko wprowadzone w życie. Uczestnicy spotkania wspólnie wyrazili nadzieję, że dzięki podjętym działaniom polskie meble, będące synonimem najwyższej jakości i nowoczesnego designu, ponownie staną się produktem numer jeden, gwarantującym rozpoznawalność Polski i polskiej myśli technologicznej na świecie.

Nowy raport o produkcji i dystrybucji płyt drewnopochodnych

B+R Studio przygotowało raport „Produkcja i dystrybucja płyt drewnopochodnych w Polsce 2022”. Eksperci opracowali dane m.in. na temat: produkcji płyt w Polsce i innych krajach unijnych, wymiany handlowej, struktury popytowej, sieci dystrybucji płyt w Polsce, a także szacowany udział producentów płyt w rynku.  Dodatkowo w raporcie znalazł się specjalny rozdział poświęcony importowi z Białorusi i Rosji oraz Ukrainy w latach 2017-2021.

Zainteresowanych raportem, zapraszamy do kontaktu: Joanna Gruszczyńska, tel: 507 078 695, joanna.gruszczynska@ogipm.org.pl

Więcej informacji: http://oigpm.org.pl/889/produkcja-i-dystrybucja-plyt-drewnopochodnych-w-polsce-2022

Jak zdobyć dofinansowania na robotyzację i automatyzację produkcji

28 czerwca odbyło się szkolenie on-line na temat dofinansowań w perspektywie finansowej 2021-2027, m.in. w ramach programu Robogranty, którego celem jest wsparcie firm w zakresie robotyzacji i automatyzacji produkcji. Projekt skierowany jest do firm produkcyjnych z branży meblarskiej prowadzących działalność na terenie całej Polski. Materiały ze szkolenia dostępne są w Biurze Izby.

Forum Przemysłu Drzewnego 2022

21 i 22 czerwca w Warszawie miało miejsce Forum Przemysłu Drzewnego 2022. W tym roku spotkanie było organizowane pod hasłem „Rynek drzewny dziś i jutro: potencjał, ceny, prognozy, zapotrzebowanie”. FPD to wydarzenie dla firm skupionych wokół przemysłu drzewnego i wykorzystujących drewno w swojej działalności. Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli reprezentował na Forum Dyrektor OIGPM, Michał Strzelecki, który wystąpił w panelu dyskusyjnym na temat aktualnej sytuacji i nadchodzących zmian na rynku drzewnym w Polsce. OIGPM objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Do OIGPM przystępują kolejne firmy

Witamy serdecznie w naszym gronie nowych członków: IKEA Purchasing Services Polska, Gała Meble, Jan Mrotek Metod (Metod Furniture), JFM Furniture, Mobene i Vivaldi Meble. Nasz wspólny głos brzmi coraz silniej!

Belgowie szukają producentów dla swoich mebli

Belgijska firma meblarska chciałaby zlecić w Polsce produkcję elementów z drewna dębowego, takich jak półki, stoliki czy tace. Więcej informacji, katalog modeli i kontakt w Biurze Izby.

Włosi chcą produkować w Polsce meble na zamówienie

Włoska firma oferująca meble na zamówienie szuka kontaktów z firmami w Polsce, którym mogłaby zlecać produkcję takich mebli. Chodzi o meble kuchenne i inne, zarówno do mieszkań, biur, jak i hoteli. Więcej informacji, kontakt w Biurze Izby.

O nas w mediach:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, dzięki swoim aktywnym działaniom na rzecz branży, jest zauważana przez liczące się media ogólnopolskie i branżowe. W ubiegłym miesiącu pojawiło się na nasz temat ponad 70 wzmianek i publikacji, zarówno w prasie drukowanej, na portalach, jak i w mediach społecznościowych. Tematy, którymi się zajmujemy, podjęły m.in.: Rzeczpospolita, Parkiet, Gazeta Przemysłu Drzewnego, Meble Materiały i Akcesoria, Kurier Drzewny, StrefaBiznesu.pl, Drewno.pl, Propertynews.pl, Ceo.com.pl, Biznes.meble.pl, 4woodi.pl, Meblarstwo.eu, Meblartwo24.pl, Ambiente.info.pl i wiele innych. Informacje dotarły do około 276,5 tys. osób.