login:  hasło:

Newsletter #4 projektu DITRAMA

13-01-2022

Ostatni newsletter projektu podsumowuje międzynarodową konferencję projektu DITRAMA, wykonaną pracę przez konsorcjum projektu podczas spotkania w Barcelonie oraz informacje dotyczące projektu jak i samego szkolenia projektu DITRAMA.

Newsletter #4

Po odbyciu się finałowej konferencji, prace nad projektem wciąż są kontynuowane!

1. Końcowa konferencja projektu DITRAMA:

 
   

                                                           

Konferencja:

Końcowa konferencja projektu DITRAMA odbyła się online 15 grudnia 2021 roku. Podczas eventu przedstawiono kluczowe rezultaty wynikające z realizacji projektu. Ich znaczenie omówiono pomiędzy partnerami projektu a kluczowymi interesariuszami sektora, takimi jak pracodawcy branży meblarskiej oraz jej przedstawiecielami, konsultantami, przedstawicielami szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego oraz ekspertami z zakresu rynku pracy.

Konferencje otworzył Massimiliano Rumignani (reprezentant AMIC) witając gości oraz przedstawiając agendę spotkania. Podczas spotkania omówiono 3 główne tematy: program nauczania menadżera ds. transformacji cyfrowej dla sektora meblarskiego, który został przedstawiony przez Jeroena Dooma reprezentującego Woodwize, platformę online projektu DITRAMA prezentowaną przez Almudena González - Członka Międzynarodowego Departamentu Método oraz przewodnik offline dla menadżera ds. Transformacji cyfrowej dla menadżera branży meblarskiej, co omówił Massimiliano Rumignani.

Jeroen Franssen – Starszy Ekspert ds. Talentów, Rynku Pracy i Organizacji, reprezentant Agorii, belgijskiej federacji przemysłu technologicznego oraz jeden z głównych prelegentów spotkania – przedstawił dane oraz strategie dotyczące europejskiej transformacji cyfrowej w produkcji przemysłowej.

Podczas konferencji odbył się okrągły stół, który był moderowany przez Serene Leka reprezentującą Aarhus Uniwersytet. Skupiono uwagę na wpływ transformacji cyfrowej na rynek pracy w przemyśle meblarskim i drzewnym. Dodatkowo odbył się międzynarodowy panel, który poprowadził Xavier Pi, Przewodniczący grupy roboczej ds. Przemysłu 4.0, który reprezentował Katalońskie Stowarzyszenie Inżynierów. W panelu udział wzięli także: Margherita Roiatti, koordynatorka międzynarodowych stosunków w ADAPT, włoskiego centrum studiów i badań z zakresu prawa pracy i stosunków przemysłowych oraz Nikolas Van Beeck reprezentującego dział digital belgijskiej firmy meblarskiej Van Hoecke.

Gregorio Cañavate – międzynarodowyl R&D projekt menadżer reprezentujący CETEM, Centrum Technologiczne mebli oraz drewna z regionu Murcia – wyjaśnił związek pomiędzy projektem DITRAMA  a CoVE europejskim projektem ALLVIEW – pierwszą platformą „Centrum Doskonałości Zawodowej” dla europejskiego przemysłu drzewnego I meblarskiego.

Druga część okrągłego stołu prowadzona była przez Chiara Terraneo, odpowiedzialną za międzynarodowy rozwój projektów w FederlegnoArredo, największym we Włoszech stowarzyszeniu meblarskim. W dyskusji zabrali głos przedstawiciele branżowych dostawców szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz szkoleń. Clara Ferraz, Kierownik ds. Działalności Szkoleniowej w CFPIMM – portugalskie centrum szkoleniowe przemysłu drzewnego i meblarskiego z siedzibą w Lordelo oraz  Alexandra De Raeve, kierowniczka centrum badawczego w HOGENT, Uniwersytet Nauk Stosowanych i Sztuki we Flandrii, która zaprezentowała strategię i narzędzia, które są stosowane przez Uniwersytet w celu uzupełnienia luki pomiędzy ofertą edukacyjną a potrzebami rynku pracy w zakresie cyfrowej transformacji. Matthias Grymonpon – Lektor w fimie HOGENT – omówił swoje doświadczenie w ramach realizacji kursu projektu DITRAMA, dzieląc się swoją pozytywną opinią oraz podkreślając znaczenie innowacyjnego, multimedialnego i bezpłatnego kursu skupiającego się na transformacji cyfrowej w sektorze meblarskim.

Konferencja została podsumowana przez Julio Rodrigo, Menadżera ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w CENFIM, hiszpańskiego klastra meblowego. Podsumował on wyniki realizacji projektu oraz potwierdził jego spójność z priorytetami Komisji Europejskiej w zakresie edukacji I szkoleń.

2. Ostatnie spotkanie partnerów projektu DITRAMA

 
   

Szóste a zarazem ostatnie spotkanie partnerów projektu DITRAMA odbyło się w dniach 25-26 listopada w Barcelonie. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej, część partnerów mogła uczestniczyć w spotkaniu w formie tradycyjnej, pozostali uczestniczyli w spotkaniu online. Taka forma spotkania wynikała z faktu panujących restrykcji i trudności wynikających z pandemii.

Spotkanie miało dwa główne cele:

-sprawdzenie i zaplanowanie końcowych działań technicznych związanych z realizacją projektu,

-sprawdzenie statusu i programu ostatnich planowanych działań upowszechniających projekt, w celu zmaksymalizowania wpływu i zainteresowania projektem na grupy docelowe i jego odbiorócw.

Po krótkiej analizie pierwszego celu, upewniono, się iż uzyskano bardzo dobre rezultaty i informacje zwrotne z kursu pilotażowego oraz bardzo dobrą ocenę z wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości. Na tej podstawie partnerzy projketu ustalili i zaplanowali ostateczne korkety w programie nauczania, materiałach kursu szkoleniowego i platformy e-learningowej. Zostaną one wprowadzone przed ostatecznym upublicznieniem wyników powyższych prac.

W związku z drugim celem spotkania, debata skupiła się na organizacji finałowej międzynarodowej konferencji projektu (15 grudnia). Ponadto rozmawiano na temat komunikacji partnerów projektu z ich krajowymi /reginalnymi jednostkami zajmującymi się szkoleniami w celu uznania i rozpatrzenia nowych kwalifikacji zawodowych dla menadżera ds. transformacji cyfrowej dla branży meblarskiej.

Podczas spotkania partnerzy projektu zatwierdzili także plan użytkowania kursu oraz protokół uzgodnień (MoU) w celu wzajemnego uznania kursu, gdy będzie on wykorzystywany w przyszłości.

3. Źródła i linki

Szkolenie DITRAMA jest ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich studentów, pracowników, ekspertów i interesariuszy zainteresowanych kursem dla Menedżera Transformacji Cyfrowej w Sektorze Meblarskim.

Wszystko co niezbędne o projekcie DITRAMA:

Partnerzy projektu:

 • CENFIM – Furnishings Cluster (La Sénia - Hiszpania)
 • Aarhus UniversitetHigher Education Institute (Aarhus - Dania)
 • Woodwize VET provider specialized in the wood and furniture sector (Bruksela - Belgia)
 • CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madeira de la Region de Murcia (Murcia  - Hiszpania)
 • U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation based in Prague (Praga - Czechy)
 • AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Hiszpania)
 • CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo - Portugalia)
 • FederlegnoArredo - Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione, dell’arredamento (Mediolan - Włochy)
 • OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warszawa - Polska)
 • Método Estudio Consultores – VET provider (Vigo - Hiszpania)
 • HOGENT - Higher Education Institute (Gent - Belgia)
 • Universitatea Transilvania, Brasov - Higher Education Institute (Brasov - Rumunia)

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie oznacza poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.