login:  hasło:

Sytuacja rynkowa związana z drewnem

29-10-2021

26 października Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli uczestniczyła w spotkaniu organizacji branżowych z Edwardem Siarką, sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Józefem Kubicą, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych i dyrektorami RDLP. Głównym tematem rozmów była obecna sytuacja rynkowa. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę opracowania rozwiązań, które ograniczyłyby działalność firm zajmujących się skupowaniem polskiego drewna i sprzedawaniem go za granicę. Wg wstępnych informacji jakie uzyskaliśmy ma zostać powołany międzyresortowy zespół ekspercki, który odpowiedzialny byłby za wypracowanie odpowiednich propozycji.

Podczas spotkania pojawiły się również takie kwestie, jak: nowy system sprzedaży drewna, eksport drewna i jego ceny na aukcjach, certyfikaty FSC, czy też promocja wartości dodanych.

Edward Siarka podniósł temat bioróżnorodności, wskazując na potrzebę szukania przez całą branżę – nie tylko z naszego kraju – sojuszników w celu zaprezentowania, jaki wpływ na ekonomię może mieć nowa strategia leśna. Poinformował, że polski rząd podpisuje się pod wszystkimi wspólnymi pismami wysyłanymi do UE w tej sprawie.

Uczestnicy potwierdzili potrzebę dalszych, konstruktywnych spotkań. Prawdopodobnie kolejne odbędzie się już w grudniu.