login:  hasło:

Transformacja cyfrowa w polskich firmach

27-10-2020

Czy polscy przedsiębiorcy gotowi są na digitalizację? Na jakim etapie zmian dziś się znajdują? Zapraszamy do lektury raportu z projektu badawczego dotyczącego  gotowości firm do transformacji cyfrowej w obszarze sprzedaży.

CEL PROJEKTU I PRZEBIEG BADANIA

Projekt badawczy miał na celu zbadanie gotowości polskich firm do transformacji cyfrowej. Szczególny nacisk został położony na digitalizację w obszarze sprzedaży. Zbadany został stan transformacji, potrzeby i bariery przedsiębiorców - w kontekście konkurencji zagranicznej, ekspansji międzynarodowej i pandemii COVID-19.

Projekt dotyczył branż meblarskiej i nieruchomości, pod kątem digitalizacji szczególnych z uwagi na charakterystykę produktu i relacji z klientem.

W ramach projektu prowadzone badanie skierowane było do osób (i) mających bezpośredni lub pośredni kontakt z pionem sprzedaży lub marketingu oraz (ii) do kadry zarządzającej.

Po zakończeniu badania opracowany został raport. Opisany w nim jest stan transformacji, potrzeby, bariery i cele jakie przyświecają polskim przedsiębiorcom.

Zapraszamy do pobrania raportu poniżej.

pdfTRANSFORMACJA_CYFROWA_OBSZARU_SPRZEDAZ__Y_W_BRANZ__ACH_MEBLARSKIEJ_I_NIERUCHOMOS__CI_RAPORT_FINAL_221020.pdf