login:  hasło:

Narasta fala problemów branży meblarskiej w wyniku restrykcji wprowadzonych po wybuchu epidemii COVID-19

11-04-2020

W dniach 7-8 kwietnia 2020 roku B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli przeprowadziło już drugą ankietę wśród firm branży meblarskiej, która miała na celu oszacować obecną sytuację i jej wpływ na wyniki branży meblarskiej.

Pomiędzy badaniami z dnia 25 marca i 8 kwietnia br. zaobserwowano:

- wzrost z 27 % na 52 % odsetka firm, które oceniają swoją sytuację jaką złą lub krytyczną;

- spadek  z 60 na 20% odsetka firm, które oceniają swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą;

- wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło z ponad 80% do poniżej 40%;

- redukcja zatrudnienia w kwietniu w badanych firmach najczęściej nie przekraczała 5%, a w całej branży szacowana jest na maksymalnie 5 400 etatów;

- 40% badanych już nie ma zamówień, a dla 30% portfel zamówień skończy się za 1-2 tygodnie.

Zapraszamy do lektury artykułu podsumowującego przeprowadzoną ankietę.

pdfCOVID-19_-_Narasta_fala_problemow_branzy_meblarskiej_w__wyniku_restrykcji__wprowadzonych_po_wybuchu_epidemii_COVID_(2).pdf