login:  hasło:

Wystąpienie Prezesa OIGPM Pana Jana Szynaki do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Dr inż. Andrzeja Koniecznego

07-04-2020

Pandemia choroby COVID-19 jest siłą wyższą i już spowodowała daleko idące utrudnienia w pracy firm meblarskich. Narastające obecnie problemy mogą w najbliższej przyszłości doprowadzić do zapaści ekonomicznej bardzo dużej liczby firm zajmujących się przetwórstwem drewna i produkcją mebli. Ostatecznie może to doprowadzić do kryzysu ekonomicznego w przemyśle drzewnym a w tym i meblarskim.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezesa Izby, Pana Jana Szynaki, które zostało skierowane w dniu dzisiejszym do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

pdfPismo_Prezesa_OIGPM_do_Dyr._Gen._Lasow_Panstwowych_6.4.2020.pdf