login:  hasło:

W czasach koronawirusa firmy mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności podatków lub rozłożenie ich na raty

24-03-2020

Lektura pakietu antykryzysowego rodzi mnóstwo pytań wśród przedsiębiorców, którzy koncentrują się na utrzymaniu biznesu i miejsc pracy. Obecna sytuacja negatywnie wpłynie na kondycję finansową wielu firm i możliwość regulowania na bieżąco zobowiązań finansowych. W związku z panującą epidemią koronawirusa, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, firmy znajdujące się w trudnej sytuacji mogą składać wnioski o rozłożenie podatku VAT na raty lub jego odroczenia za luty/marzec 2020 roku oraz odpowiednio dla CIT za 2019 rok. KPMG w Polsce wspierając przedsiębiorców udostępniło za darmo gotowe wzory wniosków wraz z odpowiednim uzasadnieniem uwzględniającym aktualną sytuację.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć zapłatę podatku na raty lub udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Obecna sytuacja związana z epidemią SARS CoV-2 (COVID-19) w negatywny sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej. Nieobecność pracowników spowalnia sprzedaż, co przekłada się na obniżenie lub odroczenie w czasie osiągania przychodów przez przedsiębiorców. To z kolei prowadzi do zachwiania płynności finansowej, a nawet do jej utraty.

Chcąc wspierać przedsiębiorców w tym trudnym dla biznesu czasie KPMG w Polsce przygotowało wzory wniosków o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności podatków i udostępnia je bezpłatnie. Gotowe wzory o rozłożenie podatku VAT na raty za luty/marzec 2020 lub odroczenie płatności podatku VAT za luty/marzec 2020 oraz odpowiednio dla CIT za 2019 wraz z odpowiednim uzasadnieniem uwzględniającym aktualną sytuację są dostępne stronie internetowej kpmg.pl. Zainteresowane firmy będą musiały wypełnić tylko parę pól we wniosku. Formularze są uniwersalne i możliwe do wykorzystania przez każdego przedsiębiorcę – bez względu na formę i skalę obrotu. Trzeba je złożyć do 25 marca/kwietnia, a wniosek dot. CIT do 31 marca 2020 roku.

Mamy nadzieję, że wnioski zostaną wykorzystane przez wszystkie branże dotknięte skutkami epidemii. Wielu przedsiębiorców boryka się z trudnościami finansowymi i nie ma wystarczających środków na regulowanie zobowiązań podatkowych. W celu zachowania niezbędnej ostrożności wnioski można wysyłać przez system ePUAP, aby pozostać bezpiecznym i nie ryzykować wizyty na poczcie  – mówi Paweł Barański, partner, szef działu doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

****

O KPMG:             

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 207 000 pracowników w 153 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.