login:  hasło:

Spotkanie na szczycie OIGPM, VDM oraz HDH w Niemczech

12-02-2020

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli ma kolejny powód do dumy, w dniu 28 stycznia 2020 r. podczas Dni Partnerskich – targów meblowych dla branży meblowej - w Bad Salzuflen odbyło się spotkanie pomiędzy prezesem OIGPM, Panem Janem Szynaką, a kierownictwem niemieckich związków związanych z meblarstwem i ogólną branżą drzewną. Powyższe pokazuje nam, że jesteśmy na europejskich „salonach” meblarstwa nie tylko zauważani, ale bardzo szanowani i zapraszani do współpracy oraz opiniowania wszystkich istotnych spraw, które dzieją się na europejskim i światowym rynku meblowym. OIGPM oraz polska branża meblarska nie bez powodu jest zauważalna na całym świecie, w 2019 r. Polska objęła tytuł pierwszego eksportera mebli w Europie, a drugiego na świecie! Tym samym, jak wynika z  dostępnych prognoz, rok 2019 zamkniemy kolejnym rekordem w wartości eksportu mebli z Polski. Według  prognoz  B+R  Studio polski eksport w 2019  r. wyniesie  10,9  mld euro. Według danych opublikowanych przez Eurostat wartość eksportowanych mebli z Polski w okresie od stycznia do lipca 2019 r. wyniosła 6,5 mld euro.

Spotkanie na szczycie, które odbyło się w Bad Salzuflen było spotkaniem organizacji reprezentujących producentów mebli oraz branżę meblarską z dwóch krajów - Polski i Niemiec. Te dwa kraje oraz Włochy są największymi producentami i eksporterami mebli w Europie. Wartym uwagi jest fakt, iż zwłaszcza polski przemysł meblowy w ostatnich latach doskonale się rozwijał i producenci mebli z Polski są istotnymi rozgrywającymi nie tylko w Europie, ale również w światowej skali.

Działania i siła OIGPM pod przewodnictwem Pana Prezesa Jana Szynaki znalazło uznanie i szacunek w niemieckich organizacjach związanych z branżą meblarską. Znalazło to odzwierciedlenie w ostatnich latach poprzez wspólne działania na rzecz wolnego handlu meblami w Europie (działania wspólne na rzecz niedopuszczenia do wprowadzenia przez rząd francuski protekcyjnych działań, których powodem miał być formaldehyd).

Niemieccy partnerzy – w tym Związek Niemieckiego Przemysłu Meblowego (VDM), jak i Federacja Niemieckiego Przemysłu Drzewnego (HDH) – byli pod wrażeniem skuteczności działań Pana Prezesa Jana Szynaki, stojącego na czele OIGMP. Między innymi chodziło o zorganizowane spotkania i podjęte środki bezpośrednio na szczeblu ministerialnym w 2017r.; podjęta interwencja Rządu RP poprzez Ministerstwo Gospodarki i MSZ bezpośrednio w Komisji Europejskiej.

Powyższe było już trzecim spotkaniem na szczycie kierownictwa OIGPM oraz VDM i HDH (poprzednie to luty 2017 oraz luty 2018).

Delegacje pod przewodnictwem Pana Prezesa Jana Szynaki i Pana Jana Kurtha spotkały się w Centrum Targowym w Bad Salzuflen podczas wydarzenia targowego Partner Tage. Niektóre z istotniejszych poruszonych tematów to:

• Prezentacja informacji o obu organizacjach branżowych (w Niemczech w 2019r. doszło do istotnych zmian); kwestia wzajemnej wymiany informacji oraz platformy komunikacji strona niemiecka proponuje przystąpienie OIGPM do EFIC).

• Informacja VDV o działaniach Niemieckiego Urzędu Antymonopolowego związanego z wielkimi fuzjami na rynku niemieckim dużych sieci sprzedażowych (jako przykład Lutz i Roller). Według informacji od naszych partnerów sprawa „oprze” się o Komisję Europejską oraz o stosowny organ antymonopolowy UE.

• Sprawy związane z globalnym rynkiem meblowym; rynek chiński (wojna handlowa z USA oraz kwestia zagrożeń wynikających z Koronawirusem /spowolnienie).

• Relacje i wzajemne odziaływanie polskiego i niemieckiego przemysłu i handlu w branży meblowej. Podkreślenie potrzeby wspólnego rozwoju i czerpania wzajemnych korzyści niż postrzegania jako rywala .

• Wyrażono obustronne zadowolenie z wzajemnych kontaktów i podjęto postanowienie o wspólnych działaniach w najbliższej przyszłości. Chodzi o wprowadzenie norm z rynku niemieckiego (od 1.01.2020) dot. formaldehydu jako normy UE – a poprzez to stworzenie równych warunków konkurencji (dostawcy spoza UE).

Na zdjęciu od lewej:

Andrzej Pazurkiewicz (doradca OIGPM), dr Olaf Plümer (DCC; Daten Competence Center), Tomasz Wiktorski (ekspert OIGPM, właściciel B+R Studio), Jan Szynaka (prezes OIGPM), Jan Kurth (VDM; szef zarówno Związku Niemieckiego Przemysłu Meblowego jak i również Federacji Niemieckiego Przemysłu Drzewnego), Jan Kurth (VdDW; Związek Niemieckiego Przemysłu Mebli Mieszkaniowych).