login:  hasło:

Raport dotyczący kształcenia menagera transformacji cyfrowej w branży meblarskiej

26-07-2019

Projekt DITRAMA powstał w celu wykształcenia Menedżera Transformacji Cyfrowej, który dzięki posiadanej specjalistycznej wiedzy będzie w stanie przeprowadzić proces wdrażania zmian w firmach w sposób zintegrowany we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa. W ramach realizacji projektu przeprowadzono badanie, w którym udział wzięły osoby związane z branżą meblarską, w ramach badania wypełnione zostały ankiety dotyczące transformacji cyfrowej i idących za tym możliwości i zagrożeń. Według ankietowanych, największymi problemami podczas wdrażania transformacji cyfrowej są: brak odpowiednich umiejętności i wiedzy wśród pracowników, brak strategii przeprowadzenia transformacji, niechęć do zmian i adaptacji nowych technologii czy też  koszty nowych technologii. Ankietowani podzielili się także swoją opinią dotyczącą tego jakie technologie są najważniejsze w celu przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Są to m.in.: przemysłowy Internet rzeczy – technologia komunikacji sieciowej - zapewniająca niezbędną do uzyskania danych łączność, bezpieczeństwo cybernetyczne, ogólne kompetencje techniczne, integracja systemu poziomego i pionowego jak i również chmura obliczeniowa. Inne ważne umiejętności nietechniczne, które są niezbędne do przeprowadzanie transformacji cyfrowej w sposób prawidłowy i zintegrowany, to innowacje, komunikacja, zarządzanie i przedsiębiorczość, inteligencja emocjonalna, jakość, ryzyko i bezpieczeństwo oraz etyka.

Dodatkowo powstała także wizja rozwoju przemysłu meblarskiego do roku 2025. Dzięki połączonej i zglobalizowanej gospodarce, przemysł meblarski będzie oferował spersonalizowane inteligentne produkty i usługi oparte na cyfrowym wytwarzaniu, logistyce i systemach sprzedaży dostarczanych przez wydajne pod względem zasobów i zrównoważone gałęzie przemysłu. W 2025 r. gospodarka światowa stanie się jeszcze bardziej połączona i zglobalizowana, a rynek globalny rozszerzy się na bardziej dojrzałe gospodarki, takie jak kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA). Rosnąca populacja globalna stworzy nowe możliwości rynkowe ale także zwiększy walkę o udział w rynku.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

pdfDITRAMA_-_DTM_occupational_profile_final_report.pdf
pdfDITRAMA_-_Skills_fine-tune_final_report.pdf