login:  hasło:

Podsumowanie konferencji „Przemysł drzewno - meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji”

26-06-2019

„Przemysł drzewno - meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji”

Warmia i Mazury, region o najwyższej koncentracji producentów mebli w Europie, już po raz 3. gościł przedstawicieli branży meblarskiej na konferencji pt. „Przemysł drzewno - meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji”.

Tekst i fot.: Małgorzata Gackowska

17 czerwca, przedstawiciele firm związanych z branżą meblarską oraz produkcją i przetwórstwem drewna, już po raz trzeci, spotkali się w Olsztynie na konferencji „Przemysł drzewno - meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji”.

                 

Warmia i Mazury nie bez powodu po raz kolejny gościły przedstawicieli branży meblowej. Wszak to właśnie w tym regionie jest największe zagęszczenie producentów mebli w Europie. Dane wskazują iż zarejestrowanych jest tutaj ponad 1,4 tysiąca firm związanych z branżą meblarską. Ponad 10 proc. eksportu krajowego pochodzi z warmińsko-mazurskich przedsiębiorstw. Warmia i Mazury zajmują 3. miejsce w UE pod względem produkcji arkuszy fornirowanych, sklejek, płyt laminowanych, wiórowych i desek, 4. miejsce pod względem pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałow do wyplatania, 8. miejsce pod względem produkcji opakowań drewnianych.

- Nasz region jest sercem polskiego meblarstwa. Doświadczenie i wielopokoleniowa tradycja są siłą napędową branży meblowej w tym rejonie – mówi Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz prezes Zarządu Szynaka-Meble. - Rozwojowi firm sprzyja również dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej.

Sukces meblarstwa na Warmii i Mazurach jest bezsprzeczny. Jednak producenci z tego rejonu napotykają na wiele trudności, które są charakterystyczne dla całej branży.

                

- W ostatnich latach dynamika rozwoju mebli nie idzie w parze z rentownością a zyski firm z rekordowego poziomu w 2016 roku, drastycznie spadły – mówi Jan Szynaka. - W 2018 roku, po raz pierwszy od kilku lat obserwowaliśmy kwartał, w którym eksport, nie tylko nie wzrósł, ale zanotował 1 proc. spadek. Bardzo duży wzrost kosztów produkcji, który jest podyktowany między innymi rosnącymi kosztami pracowniczymi, wzrostem cen energii, cen surowców przyczyniają się do spadku rentowności firm. Kolejną naszą bolączką jest brak wspólnej marki, dzięki której meble z Polski byłyby krajowym produktem narodowym. Pozwoliłoby to wzmocnić wizerunek i globalną pozycję polskiej branży meblowej w świecie.

Nie ma jednej recepty na rozwiązanie problemów i wyzwań, przed którymi stoją meblarze z Warmii i Mazur. Jednak są działania w obszarze innowacyjnej produkcji, wzornictwa, nowoczesnego handlu, aktywności na innych rynkach, które w znacznym stopniu pomagają firmom utrzymać konkurencyjność i rentowność. Zorganizowana w Olsztynie konferencja oscylowała właśnie wokół tych tematów. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się goście z Polski i z zagranicy, którzy przedstawili swoje doświadczenie zarówno w zakresie innowacyjności, budowania marki, jak i ekspansji na rynkach poza unijnych.

Konferencję rozpoczęła sesja pt. “Innowacyjność”, podczas której omówiono główne założenia przemysłu 4.0 i nowoczesnej produkcji mebli. Rozpoczął ją wykład Krzysztofa Zaręby, naczelnika Wydziału Polityki Przemysłowej Departamentu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, pt. “W kierunku Przemysłu 4.0 – spojrzenie przez pryzmat potrzebnych kwalifikacji i kompetencji”.

O praktycznym aspekcie digitalizacji i automatyzacji opowiadał kolejny prelegent - Marek Graczyk z Homag Polska. Podkreślił on digitalizacja i automatyzacja nie są wyborem, ale koniecznością. Są to dziś niezbędne narzędzia w nowoczesnej fabryce mebli. Sfery aplikacji rozwiązań i produktów cyfrowych są dzisiaj praktycznie nieograniczone. Obejmują kompleksowo działanie fabryki od tworzenia zamówienia, przygotowanie i planowanie produkcji, aż po produkcję i na końcu serwis.

Innowacyjność, której była poświęcona sesja pierwsza konferencji w Olsztynie, to nie tylko produkcja. Obejmuje ona również sprzedaż, szczególnie e-commerce. Zagadnienie to, w kontekście handlu zagranicznego, przedstawił Jerzy Osika z Promedii, który to notabene był prowadzącym całą konferencję. Ekspert wskazał, iż rynkiem zbytu dla polskiego e-eksportu powinny być w pierwszej kolejności kraje Unii Europejskiej. Największe e-rynki Europy, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, to najważniejsze kierunki polskiego e-eksportu. Polscy produceni mebli powinni na poważnie zainteresować się sprzedażą online, również zagranicą, ponieważ prognozy dla handlu transgranicznego, są obiecujące. Osika wskazał, iż e-eksport będzie rósł w tempie około 25 proc. rocznie, do 2020 roku osiągnie wartość 900 mld dolarów, będzie miał 22 proc. udział w globalnym rynku e-commerce.

Uzupełnieniem panelu o innowacyjności był wykład Miika Poikajärvica, z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Lapland z Finlandii. Przybliżył on słuchaczom globalne trendy w budownictwie drewnianym, na przykładzie - technologii CLT, która spełnia dziś najwyższe standardy budownictwa.

Kolejna sesja podczas konferencji w Olsztynie była poświęcona budowaniu marki. O najnowszych trendach wzorniczych w zakresie powierzchni meblowych ciekawie opowiadał Rafał Lemieszko z Impress Decor. Jego wykład pt. “Globalne Impresje wzornicze - co śledzimy, co lubimy, co tworzymy” - przybliżył koncept I’m Pulse obejmujący cztery trendy, wokół których porusza się współczesne meblarstwo.

O trendach w akcesoriach i oświetleniu w meblach opowiedzieli Marcin Winkowski i Piotr Mazurek z firmy GTV. Zwrócili oni uwagę, iż modne są obecnie sentymentalne uchwyty w pokryciach antyczne srebro, miedź, mosiądz, które pasują do białych i szarych frontów mebli połączonych z drewnem, a także uchwyty w białym i czarnym macie. Nowoczesny minimalizm mebli wyrażany jest przez prosty, oszczędny design, cienkie linie, przewagę chłodnych szarości.

“Kolor, deseń, faktura, a może zapach - jak je chronić?” to kolejny wykład, który przybliżył słuchaczom prawne aspekty ochrony marki. Jakub Kubalski z DZP omówił niuanse ochrony wzorów, deseni, kolorów, zestawień kolorów, ornamentów, faktur, zapachu, a także znaków towarowych.

Ciekawa i obfitująca w wiele anegdot była ostatnia sesja poświęcona ekspansji rynków poza unijnych. Jerzy Osika tym razem podzielił się praktyczynymi wskazówkami, jak wykorzystać wiedzę o różnicach kulturowych, by na targach skutecznie pozyskać klientów z Chin, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA. Janusz Klimek, doradca w Radzie Programowej Polsko - Indyjskiej Izby Handlowej, opowiedział z kolei o rynku Indii – kraju ogromnych możliwości.

Zwieńczeniem całodniowej konferencji w Olsztynie były warsztaty grup fokusowych w obszarach: budowanie i promocja marki na rynku krajowym i zagranicznym; automatyzacja i cyfryzacja rozwiązaniem na problemy kadrowe branży; design – nowe rozwiązania materiałowe i produktowe. Celem warsztatów było wzmocnienie dialogu i współpracy z szerszą społecznością lokalnych interesariuszy, poprzez wspólną identyfikację potrzeb badawczych i technologicznych przedsiębiorstw, w tym pomysłów i koncepcji projektowych, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach środków unijnych perspektywy 2014-2020. Planowane było również wypracowanie działań wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w regionach UE. Jedną z takich specjalizacji w rejonie Warmii i Mazur jest właśnie Drewno i Meblarstwo.

Organizatorem konferencji „Przemysł drzewno - meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji” był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, partnerem - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli.