login:  hasło:

OIGPM dla kobiet

20-03-2019

Mając na uwadze fakt, iż kobiety stanowią znaczną mniejszość w branży meblarskiej oraz w firmach z ich otoczenia, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli po raz pierwszy w historii naszej branży, podjęła inicjatywę kierowaną tylko dla kobiet z naszego sektora. Podczas targów Meble Polska 2019 zorganizowany został warsztat #IamRemarkable. Jest to międzynarodowa inicjatywa zapoczątkowana w firmie Google, która ma na celu zachęcenie kobiet do otwartego mówienia o swoich osiągnięciach i promowaniu siebie w miejscu pracy jak i poza nim. Ponadto jednym z celów warsztatu  jest pomoc w wyzbyciu się wrodzonej skromności, którą naturalnie posiadają kobiety.

Biorąc pod uwagę informacje zwrotną od uczestniczek warsztatu, którymi były Panie Prezes, Dyrektor, Doktor oraz przedstawicielki prasy branżowej postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom kobiet pracujących w naszej branży.

W związku z powyższym planujemy podjąć następujące działania:

  1. Chcielibyśmy aby warsztat #IamRemarkable prowadzony był wśród kobiet pracujących w naszej branży, w firmach zrzeszonych w OIGPM. W związku z tym podjęte zostały działania aby nasza project manager, uzyskała uprawnienia pozwalające na jego prowadzenie.Dodatkowo do warsztatu dodane zostaną zajęcia praktyczne, które wpłyną na rozwój umiejętności autoprezentacji i prezentacji firmy podczas kontaktów zewnętrznych.
  2. Wartością dodaną warsztatu #IamRemarkable był fakt, iż była to doskonała okazja do spotkania się kobiet, wymiany doświadczeń i zbudowania relacji na polu mniej zawodowym. Dlatego też już podczas targów DREMA/FURNICA/SOFAB 2019 w Poznaniu, OIGPM zorganizuje pierwsze spotkanie dedykowane kobietom pracującym w naszej branży, których firmy zrzeszone są w OIGPM. Będzie to doskonała okazja do nawiązania cennych kontaktów i wymiany poglądów na temat sytuacji kobiet pracujących w naszym sektorze.

Już wkrótce będziemy informować Państwa o naszych dalszych działaniach związanych z realizacją powyższych planów.

#IamRemarkable