login:  hasło:

Projekt "Polskie stoiska promocyjne"

21-03-2019

Szanowni Państwo,

    OGIPM, prowadzi prace przygotowawcze do realizacji projektu w zakresie stoisk promocyjnych na rok 2019 na wybranych imprezach targowych na świecie, które będą wspierać wysiłki przedsiębiorców w budowaniu marek własnych i marki POLSKA.

    W związku z postulatami zgłaszanymi przez branżę i działaniami Akceleratora Eksportu Branży Meblarskiej oraz programowi Polskie Meble istnieje obecnie szansa, że przygotowane w projekcie „promocyjne stoiska” mogłyby otrzymać dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej.

    Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i zgłoszenie zainteresowania przez firmy chcące uczestniczyć w dalszych pracach. Firmy, które korzystają z dotacji Go To Brand a są zainteresowane projektem również prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Izby.

    Poniżej przedstawiamy ogólne założenia, wokół których będziemy budować szczegółowy zakres wniosku. W ramach projektu proponujemy przedsiębiorcom:

 1. Organizacja wspólnego stoiska o powierzchni około 500 mkw – zależne od zainteresowania;
 2. Przygotowanie projektu stoiska przez projektanta;
 3. Rezerwacje atrakcyjnej powierzchni na wybranych imprezach;
 4. Wykonanie zabudowy stoiska;
 5. Organizację transportu eksponatów z ustalonego miejsca w Polsce i transport powrotny;
 6. Zapewnienie indywidualnych przestrzeni dla przedsiębiorców w ramach stoiska o zakładanej powierzchni 75 mkw dla każdego uczestnika;
 7. Zapewnienie przestrzeni wspólnej stanowiącej wielokrotność 25 mkw na każdego uczestnika, na którą będą się składać: wystawa promująca Polskę, recepcja, strefa rozmów B2B z VIP room, bar z poczęstunkiem dla odwiedzających,
 8. Organizację kampanii medialnej promującej Polskę oraz obecność polskiego stoiska na wybranej imprezie przed, w trakcie i po realizacji wydarzenia: prasa, internet, bilboardy, etc.
 9. Organizację wieczornego wydarzenia towarzyszącego targom w trakcie ich trwania dla potencjalnych kontrahentów;
 10. Działania rekrutacyjne potencjalnych kontrahentów i VIP do odwiedzenia stoiska.
 11. Monitoring i raport z efektów medialnych przedsięwzięcia.
 12. Do wyboru w 2019 stoiska na targach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz / lub USA.
 13. Firmy uczestniczą wyłącznie w wybranych przez siebie imprezach.

Przedsiębiorcy ponoszą koszty:

 1. Na rzecz organizatora:
  1. wkład firmowy w projekcie około 250 tysięcy złotych netto za jedną imprezę
 2. We własnym zakresie:
  1. Wykonanie eksponatów na stoisko;
  2. Zapewnienie obsługi przestrzeni indywidualnej podczas imprezy;
  3. Koszty przelotu, noclegów i wyżywienia własnych pracowników;
  4. Indywidualnej rekrutacji kontrahentów.
  5. Inne koszty nie przewidziane w projekcie.

Szacunkowa łączna wartość projektu w zakresie jednej imprezy wyniesie około 3 000 000 zł, a będziemy się ubiegać o co najmniej 50% dotacji. Zainteresowanych dalszymi pracami prosimy o kontakt telefoniczny: Michał Strzelecki 604 322 263 lub Tomasz Wiktorski 790 027 920 i przesłanie wypełnionej ankiety.

Zapraszamy do pobrania ankiety, która znajduje się poniżej.

Michał Strzelecki

Dyrektor Biura OIGPM

pdfAnkieta.pdf