login:  hasło:

DITRAMA

Manager transformacji cyfrowej w firmach meblarskich

Czwartwa rewolucja przemysłowa stawia nowe wyzwania przed sektorem meblarskim i wymaga ona specjalistów, którzy będą zdolni do właściwego poprowadzenia w firmach transformacji cyfrowej. W związku z tym Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli rozpoczęła realizację projektu DITRAMA - Menager transformacji cyfrowej w firmach meblarskich. Projekt realizowany jest wraz z partnerami z Hiszpanii, Danii, Belgii, Czech, Portugali, Włoch i Rumunii.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych kursów menadżerskich aby zastosować wiedzę z nich wynikającą w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw meblarskich. W toku realizacji projektu powstanie nowy profil zawodowy - Menedżer Transformacji Cyfrowej, który zostanie ukierunkowany pod potrzeby sektora meblarskiego. 

Przemysł 4.0 tworzy zarówno ogromne możliwości jak i wyzwania dla przemysłu meblarskiego. Może on zwiększyć efektywność firm, wygenerować nowe modele biznesowe oraz przyciągnąć do niego młodych ludzi. Jednocześnie zwiększa on zapotrzebowanie na umiejętności i wiedzę pozwalające firmom na wdrożenie odpowiednich procesów transformacji.

DITRAMA jest pierwszym europejskim projektem zmierzającym do dostarczenia:

•             Specyficznych kwalifikacji i programu nauczania dla magistra Transformacji Cyfrowej Sektora Meblarskiego.

•             Specyficznych materiałów szkoleniowych dla profilów zawodowych powiązanych z MOOC (masowy otwarty kurs online).

•             Platformy e-learningowej, która zintegruje specyficzną budowę ścieżki szkoleń, opartą na nauce aktualnej wiedzy i poziomie dojrzałości cyfrowej w przedsiębiorstwie.

•             Protokołu uzgodnień dla szerszego rozpoznawania nowych ścieżek kariery dla nowego profilu zawodowego w Europie.

Jak projekt DITRAMA rozwiąże problemy i wyzwania?

Projekt skupi się na zmianach i problemach, które muszą zostać rozwiązane w przedsiębiorstwach sektora meblarskiego w celu skutecznego przeprowadzenia transformacji narzuconej przez Przemysł 4.0. Powyższy proces będzie dotyczył całego łańcucha wartości, a celem będzie wyeksponowanie jego pełnego potencjału.

Rozwiązanie problemów krótkoterminowych

Projekt ma na celu stworzenie profilu nowych kwalifikacji dla sektora oraz utworzenie nowego wspólnego programu nauczania dla Menedżera Transformacji Cyfrowej przedsiębiorstw meblarskich.

Menadżer Transformacji Cyfrowej:

•             Pomoże przedsiębiorstwom w stworzeniu przejrzystej oceny ich obecnej sytuacji oraz w  zrozumieniu poziomu dojrzałości ich cyfrowej transformacji wzdłuż całego łańcucha wartości (jak zaawansowane jest wdrażanie Przemysłu 4.0). Odpowiednia identyfikacja miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo wraz z powiązanymi z nim wyzwaniami, zagrożeniami i możliwościami, umożliwi odpowiednie zaplanowanie kolejnych działań mających na celu dokonanie postępu w tym procesie.

•             Określi i będzie przewodzić strategię transformacji cyfrowej, selekcjonując i sukcesywnie wdrażając procesy w zintegrowany sposób wzdłuż całego łańcucha wartości, stosując odpowiednie technologie, rozwiązania, procesy i systemy.

•             Będzie monitorował procesy, zidentyfikuje braki w umiejętnościach, podejmie działania mające na celu ich uzupełnienie na zaktualizowanym technologicznie poziomie.

Cele średnio i długoterminowe

Projekt DITRAMA ma na celu założenie efektywnej sieci umożliwiającej:

•             Studentom, fachowcom i pracownikom sektora meblarskiego aktualizację i wzrost ich umiejętności oraz wiedzy zgodnych z potrzebami i wymaganiami przedsiębiorstw.

•             Podniesienie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw sektora meblarskiego poprzez wspieranie ich dążenia do bycia bardziej wydajnymi i przygotowanymi do wyzwań, z którymi musi mierzyć się sektor meblarski. Przemysł 4.0 może odegrać kluczową rolę w radzeniu sobie z niektórymi wyzwaniami, w tym m. in. z: wzrastającym poziomem personalizacji produktów wymaganej przez klientów, szybszym i lepszym procesem decyzyjności, zapotrzebowaniem na lepsze warunki pracy, nowymi modelami biznesowymi, efektywnością, zrównoważonym rozwojem i globalizacją.

•             Redukcję problemu starzejącej się siły roboczej przyciągając młodych ludzi do sektora meblarskiego poprzez zainteresowanie ich pracą z nowymi, dostępnymi technologiami.

•             Kreowanie przyszłej współpracy i dalszego ulepszania szkoleń i materiałów powiązanych z tematem projektu i aktualizację ich zgodnie z ewolucją rynku i jego potrzebami.

•             Poprawę systemu edukacji poprzez kreowanie go bardziej adekwatnym i odpowiadającym rzeczywistym potrzebom przedsiębiorstw.