login:  hasło:

CENY TRANSFEROWE W BRANŻY MEBLARSKIEJ

01-01-2019

CENY TRANSFEROWE

W

BRANŻY MEBLARSKIEJ

Od 1.01.2019 r. obowiązują nowe regulacje ustawowe w zakresie cen transferowych. Zgodnie z przepisami podmioty prowadzące transakcje wewnątrzgrupowe (z podmiotami powiązanymi) zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji podatkowych, analiz cen transferowych oraz przesyłania do urzędów skarbowych informacji o cenach transferowych. 

Obowiązki w zakresie cen transferowych, przedmiot kontroli podatkowych, ryzyka transakcyjne, przesłanki i terminy ustawowe obligujące do obowiązków sprawozdawczych – to wybrane zagadnienia, jaki będą poruszone na seminarium.

W związku z tym już teraz zapraszamy do udziału w powyższym seminarium, które odbędzie się w środę 13 marca 2019 roku na godzinę 15:00. Wydarzenie odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskim, pawilon 7, antresola, sala 1C.

Na seminarium przedstawione zostaną również kluczowe zagadnienia dotyczące ryzyk podatkowych w transakcjach wewnątrzgrupowych, obowiązki sprawozdawczości podatkowej oraz sankcje materialne (doszacowanie dochodu) i sankcje karno-skarbowe.

Instytut Cen Transferowych, świadczy usługi wsparcia dla podmiotów powiązanych  obejmujące sporządzanie dokumentacji, analiz oraz uproszczonych sprawozdań podatkowych. Ponadto prowadzimy szkolenia dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenia Księgowych, Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz dla organów podatkowych. Specjaliści ICT są również autorami publikacji z zakresu cen transferowych.

 

TEMAT SEMINARIUM

CENY TRANSFEROWE –OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE, REGULACJE 2019

13 marca 2019 r., godzina 15:00, Poznań, MTP

  1. Regulacje krajowe w zakresie cen transferowych od 1.01.2019 r.
  2. Dokumentacja cen transferowych
  3. Progi dokumentacyjne
  4. Katalog metod szacowania cen transferowych
  5. Dokumentacja local file
  6. Dokumentacja master file
  7. Analiza porównawcza
  8. Sankcje
  9. Branża meblarska – typowe transakcje, ryzyka podatkowe