login:  hasło:

CORNET - ALL ON EDGE

15-11-2017

Szanowni Państwo,

Aktualnie dobiega końca realizacja projektu ALL ON EDGE „Opracowanie obiektywnych metod badań dla wąskich powierzchni i krawędzi elementów meblowych”. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wraz z Instytutem Technologii Drewna oraz Institut für Holztechnologie Dresden Gemeinnützige realizowała go od maja 2015 roku.

13-14 listopada w Dreźnie odbyło się ostatnie spotkanie konsorcjum projektu podczas, którego omówione zostały zadania, które poddane były realizacji.

Projekt dofinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy Cornet.

Realizacja projektu była wynikiem braku dostępu do dokumentów normatywnych na szczeblu krajowym oraz europejskim, opisujących metody badań wąskich powierzchni i krawędzi mebli.

Zapraszamy do pobrania materiałów, które znajdują się w załączeniu. Znajdą tam Państwo prezentacje oraz podsumowanie spotkania.

pdfCORNET_ALL_ON_EDGE_WP-A_Adhesion.pdf
pdfCORNET_ALL_ON_EDGE_WP-B_Temperature.pdf
pdfCORNET_ALL_ON_EDGE_WP-C_Long_term_ITD.pdf
pdfCORNET_ALL_ON_EGDE_WP-A_Impact.pdf
pdfCORNET_ALL_ON_EGDE_WP-B_Water.pdf
pdfCORNET_ALL_ON_EGDE_WP-C_Long_Term_IHD.pdf
pdfCORNET_ALL_ON_EGDE_WP-D_Dissemination.pdf