login:  hasło:

Spotkanie w rezydencji Pana Ambasadora Austrii

05-02-2018

Austria jako idealne środowisko do otwierania nowych, polskich przedsiębiorstw

W dniu 23.01.2018 odbyło się spotkanie w rezydencji Pana Ambasadora Austrii Wernera Almhofer  w Warszawie, w którym uczestniczyła Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Podczas spotkania omówione zostały korzyści płynące
z inwestowania i otwierania przedsiębiorstw w tym kraju.

Czynniki wpływające na konkurencyjność Austrii

Austria, ze względu na swoją lokalizację, oferuje dogodne warunki dla firm, które chcą prowadzić swój biznes na jej terytorium. Jest idealnym miejscem do prowadzenia interesu na linii wschód-zachód, a lokalizacja w sercu Europy sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa
w międzynarodowym środowisku.

Kraj ten odznacza się wykwalifikowaną siłą roboczą oraz nowoczesną infrastrukturą. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych krajów ze względu na wysokiej jakości technologię oraz dobrze wyszkolonych i wysoko zmotywowanych do pracy pracowników.

Ponadto Austria oferuje zagranicznym inwestorom dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na otwarcie swojego biznesu w Austrii. Jest również uznawana za jedno
z najbardziej innowacyjnych państw w Unii Europejskiej.

Badania i rozwój

Austria jest szczególnie wyróżnia się pod względem prowadzonych na jej terenie projektów
w ramach badań i rozwoju. W Austrii 3,54 % PKB, czyli około 14 mdl euro, przeznaczane jest na B+R. Dla porównania, w Polsce wskaźnik ten w 2015 roku wynosił jedynie 1% przy średniej dla UE na poziomie 2,02 % (w 2013r.).

W Austrii, budżet przeznaczany na segment B+R, pochodzi w 28% z inwestycji przemysłu,
w 32% z rynku zagranicznego zainteresowanego inwestycjami w tym kraju, a w 40%
z inwestycji rządu austriackiego. Zgodnie z austriackim prawem, z podatków opłacanych przez przedsiębiorców przy wykonaniu działań z zakresu badań i rozwoju zwracane jest inwestującemu na koniec roku 40% wartości opłacanego podatku.

Finanse

W 2016 roku przeprowadzona została w Austrii reforma podatkowa, która przyniosła bardzo pozytywne efekty. Została zaaprobowana zarówno przez przedsiębiorców, jak również przez społeczeństwo.

Austria w efektywny sposób wspiera nowopowstające firmy. Dla przedsiębiorców przygotowane zostały zindywidualizowane programy dofinansowań oraz inne narzędzia pomocy finansowej, które dostępne są m.in. przez Internet.

Przykłady dobrych praktyk

Międzynarodowe firmy potwierdzają stabilność rynku oraz korzystne środowisko biznesowe w Austrii. Petrochemiczny gigant IPC zainwestował w 2016 roku aż o 80 milionów euro więcej niż w latach poprzednich. Szwajcarska firma Octapharma również zdecydowała się na kontynuowanie swoich inwestycji w Austrii. W 2016 roku przeznaczyła na te cele 65 mln euro.

Co sprawia, że tak mały kraj jak Austria jest tak przyjazny i atrakcyjny dla inwestorów?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego, przy zachowaniu stabilnych i niskich ceny za elektryczność.

 Na atrakcyjność Austrii wpływają również czynniki takie jak: stabilność polityczna i socjalna, wysoka jakość życia oraz niski wskaźnik przestępczości. Austria wyróżnia się również wysokorozwinięta infrastruktura z dobrze działającymi lotniskami, które pozwalają na szybkie i bezproblemowe połączenia pomiędzy Centralną a Wschodnią Europą.

Ludzie jako główny czynnik sukcesu

Austriaccy pracownicy są jednymi z najlepiej wykwalifikowanych i najbardziej zmotywowanych do pracy. Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekt ich edukacji – istnieje istotna korelacja pomiędzy systemem edukacji a ekonomicznym sukcesem Austrii.

Podobnie jak w Niemczech, Austria oferuje młodym ludziom podwójny system nauczania, czyli system, który łączy praktyczne nauczanie z nauczaniem szkolnym. Dzięki ścisłej współpracy
z firmami szkoły zapewniają swoim uczniom praktyki, które odpowiadają wymogom środowiska biznesowego.

Szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły techniczne prowadzą kursy w oparciu o różne branże. Ścieżka edukacji prowadzi zazwyczaj do uzyskania stopnia naukowego, który zdobywa się po ukończeniu dwuletniego college’u. Większość uczniów w wieku 14-18 lat uczęszcza do szkół zorientowanych zawodowo, co daje im możliwość podjęcia w przyszłości pracy w wyuczonym zawodzie.

W Austrii działa 55 Uniwersytetów, które oferują naukę na 550 różnych kierunkach szczególnie skoncentrowanych na specyficznych zapotrzebowaniach przedsiębiorców. Austriackie uniwersytety są częstym wyborem zagranicznych studentów. Wpływa to na dobrą znajomość języków wśród przyszłych pracowników. Uniwersytety zapewniają studentom również dobre programy pomocowe.

W tym miejscu warto przypomnieć, iż Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli także prowadzi działania w zakresie podwójnego systemu edukacji. W roku 2018, w ramach projektu WOODUAL, czterech uczniów szkoły technicznej z Polski będzie mogło odbyć praktyki zawodowe w Mediolanie.  Międzynarodowe doświadczenie, które zdobędą w czasie praktyk, pomoże im w rozwoju swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Wnioski płynące ze spotkania:

Niewiele polskich firm decyduje się na inwestycje na terenie Austrii. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że jeśli chodzi o proces zakładanie firmy, to przedsiębiorcy z Polski traktowani są na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy z Austrii. Wielu firmom udaje się uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności - na 1000 składanych wniosków pozytywnie rozpatrzone zostaje aż 600. Austria, ze względu na posiadane zasoby naturalne, jest przyjazna dla wszelkich green biznesów.

Mimo wielu czynników, które wpływają na atrakcyjność Austrii, należy zastanowić się, czy, ze względu na wysokie koszty prowadzenia firmy oraz bardzo duży odsetek eksportowanych mebli (80%), inwestowanie w rynki austriackie jest opłacalne dla polskich przedsiębiorców
z branży meblarskiej.

Opracowała

Joanna Oleńska

Kierownik Projektów

OIGPM