login:  hasło:

Podsumowanie I Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego

06-11-2017

Dnia 18 października 2017 roku odbyło się I Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego zorganizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli oraz PZU LAB. Konferencja odbyła się w Pałacu Mortęgi. W pierwszej edycji Forum wzięło udział blisko 90 uczestników wśród, których przeważali przedstawiciele zakładów przemysłu drzewnego oraz brokerzy ubezpieczeniowi mający na co dzień do czynienia zakładami w tej branży.

Konferencję otworzyli wspólnie Pan Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz Pan Dariusz Gołębiewski, wiceprezes PZU Lab, przybliżając aktualnie panującą sytuację w branży meblarskiej.

Na początek Forum słuchacze wprowadzeni zostali w podstawowe zasady kultury bezpieczeństwa. Zwrócono także uwagę, na to jak na bezpieczeństwo zakładów branży drzewnej wpływa zbyt wąskie postrzeganie tego aspektu. Dopełnieniem tego było przedstawienie kilku dużych zdarzeń szkodowych jakie miały miejsce w ostatnim czasie.

Następnie przedstawione zostały statystyki dotyczące częstotliwości wypadków w przemyśle drzewnym. Następnie przedstawione zostały najczęstsze sytuacje prowadzące do wypadków przy obsłudze urządzeń, po czym omówiono wybrane środki ochronne oraz ich wpływ na obniżenie ilości wypadków.

Kolejno szczegółowo przedstawiono wymagania dyrektywy maszynowej w stosunku do linii produkcyjnych. Zaznaczono również, iż użytkownik, który kompletuje linię produkcyjną złożoną z kilku maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy uznawany jest za producenta takiego zespołu maszyn. Podczas prezentacji wskazane zostały główne czynniki jakie należy uwzględniać przy zakupie nowych maszyn oraz błędy występujące w dokumentacjach maszynowych.

W drugiej części konferencji skupiono się na głównych wartościach jakie przynoszą każdemu przedsiębiorstwu wydatki na bezpieczeństwo oraz na aktualnych działaniach Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającego branżę meblarską oraz bardzo ambitne cele jakie w najbliższym okresie stoją przed naszą branżą.

Kolejny prelegent rozpoczął swoją prezentację od przedstawienia znaczenia przemysłu drzewnego dla gospodarki krajowej po czym przeszedł do omawiania wstępnych założeń kodeksu dobrych praktyk PZU dla przemysłu drzewnego. Przybliżono także zgromadzonym uczestnikom częste zagrożenia i nieprawidłowości występujące w przemyśle drzewnym na podstawie materiałów zebranych w trakcie audytów w zakładach przemysłowych.  Następnie omówione zostały kluczowe różnice między działalnością TUW a spółkami akcyjnymi oraz zasady i korzyści wynikające dla klientów z członkostwa w TUW PZUW.

Trzecią część konferencji stanowiły dwa panele dyskusyjne. Pierwszy panel dotyczył bezpieczeństwa pożarowego w procesie magazynowania. Uczestnicy panelu, którymi byli przedstawiciele wywodzący się z różnych środowisk musieli odpowiedzieć m.in. na takie pytania jak: Co jest największym wyzwaniem dla branży drzewnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy w jaki sposób znajdować optymalne koszty przy organizacji ochrony przeciwpożarowej w danym zakładzie

Tematem drugiego panelu dyskusyjnego były wytyczne Atex w procesie produkcyjnym, poruszano także kwestię m.in. tego czy zastosowanie zabezpieczeń w każdym przypadku zagrożenia wybuchem jest niezbędne.

Po zakończeniu części panelowej swoje rozwiązania i usługi w zakresie bezpieczeństwa dla przemysłu drzewnego przestawili sponsorzy wydarzenia, którzy wnieśli ogromny wkład w organizację konferencji. Sponsorami wydarzenia były takie firmy jak: CORONA, Bank BGŻ BNP Paribas, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy, NESTRO, SMAY, Rockwool, Polon-Alfa, SUPO Cerber, Fire Service Systems oraz TELESTO.

Głównym celem I Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego była integracja wszystkich środowisk uczestniczących w codziennej działalności zakładów w przemyśle drzewnym. Forum zdaniem organizatorów jest doskonałym miejscem promocji wiedzy i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej działalności, bezpieczeństwa pracowników oraz wzrostu zaufania na arenie międzynarodowej co pozwoli na tworzenie przewag konkurencyjności polskiej branży drzewnej.