login:  hasło:

ALL ON EDGE - Ostatnie spotkanie konsorcjum projektu

06-11-2017

Aktualnie dobiega końca realizacja projektu ALL ON EDGE „Opracowanie obiektywnych metod badań dla wąskich powierzchni i krawędzi elementów meblowych”. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wraz z Instytutem Technologii Drewna oraz Institut für Holztechnologie Dresden Gemeinnützige realizowała go od maja 2015 roku.

13-14 listopada w Dreźnie odbędzie się ostatnie spotkanie konsorcjum projektu podczas, którego omówione zostaną zadania, które poddane były realizacji.

Projekt dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy Cornet.

Realizacja projektu była wynikiem braku dostępu do dokumentów normatywnych na szczeblu krajowym oraz europejskim, opisujących metody badań wąskich powierzchni i krawędzi mebli.

Instytut Technologii Drewna (ITD) z Poznania przy współpracy z IHD Institut für Holztechnologie Dresden Gemeinnützige GmbH realizowała zadania związane z opracowaniem nowych metod badań dla krawędzi i kantów mebli. ITD prowadziła prace metodyczne w zakresie badań adhezji powłok lakierowych do podłoża na tzw. kantach mebli, czyli w miejscu łączenia wąskiej i szerokiej powierzchni. Poza tym przez ITD wykonany został prototyp urządzenia służącego do badania adhezji elementów meblowych, który następnie został zmodyfikowany pod względem rozwiązań technicznych obejmujących m.in. rodzaj medium niszczącego. W ramach kolejnego zadania ITD, po szeregu przeprowadzonych badań i wykonaniu analizy powtarzalności wyników, opracowało projekt metody w zakresie odporności krawędzi na ciepło konwekcyjne (temperaturę) przy zastosowaniu suszarki laboratoryjnej. Metoda badania odporności krawędzi mebli na ciepło kontaktowe przy użyciu wytworzonej w ITD szyny grzewczej jest na etapie badań metodologicznych, w tym sprawdzania powtarzalności wyników badań. Instytut opracował również metody badawcze dotyczące odporności krawędzi na zmienne czynniki klimatyczne. W tym celu zmodernizowano komory klimatyczne w sferze monitorowania parametrów temperatury i wilgotności oraz sprawdzono ww. parametry pracy komór w zakresie czasów przejść między różnymi warunkami wilgotnościowo-temperaturowymi. Pozwoliło to na opracowanie propozycji procedury badawczej i przeprowadzenie wstępnych testów klimatycznych.

Institut für Holztechnologie Dresden Gemeinnützige GmbH (IHD) koncentrował się przede wszystkim na realizacji prac w zakresie odporności krawędzi meblowych na zmienne temperatury i wilgotność. Na próbach dostarczonych przez producentów frontów meblowych wykonywane są badania w komorach klimatycznych przy zastosowaniu różnych scenariuszy parametrowych. Równolegle trwają także badania porównawcze w zakresie metod krótkofalowych, które docelowo mają znaleźć zastosowanie bezpośrednio w laboratoriach producentów jako zakładowa kontrola produkcji (ZKP/FPC). W wyniku prac zrealizowanych przez ITD oraz IHD opracowane mają zostać obiektywne metody badawcze dla wąskich płaszczyzn i krawędzi mebli, które powinny:

• spełniać kryteria powtarzalności i odtwarzalności,

• skutecznie różnicować wąskie płaszczyzny i krawędzie elementów meblowych,

• uwzględniać różnorodność profili krawędzi.