login:  hasło:

EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA - Projekt Woodual

12-10-2017

NEWSLETTER EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA 4

Ramowy projekt przyczyniający się do międzynarodowej współpracy bazujący na programie uczenia się.

Wydajność umysłowa 4 jest to ramowy projekt przyczyniający się do powstania międzynarodowej współpracy, bazuje on na programie uczenia się. Istotnym elementem projektu Woodual jest założenie, iż na skuteczne działania w zakresie rozwoju umiejętności technicznych, komunikacyjnych oraz organizacyjnych muszą wpływać doświadczenia ze środowiska międzynarodowego. Oznacza to, że umiejętności nie powinny być oparte jedynie na teorii, ale raczej powinny wynikać z procesu praktycznego ich zdobywania. Proces ten umożliwiają materiały edukacyjne, dzięki którym studenci mogą zwizualizować problemy, z którymi przyjdzie im się mierzyć każdego dnia w pracy zawodowej.

Wydajność skupia się na znaczeniu kompetencji oraz networkingu, biorąc pod uwagę docelowe instytucje oraz zainteresowane strony. Głównym tematem jest podwójny system nauczania oraz to, jak ten system sprawdza się w wymiarze międzynarodowym.

Kolejnym ważną sprawą w  kwestii tworzenia struktur jest analiza procesów takich jak: wyznaczenie osoby kontaktowej związanej z programem oraz identyfikacja elementów opartych na pracy do ich wdrożenia na poziomie lokalnym (zawierających plany, kosztorysy, obsady etatów itp.).

Ostatnią a zarazem najważniejszą rolę w wydajności odgrywa ustanowienie systemu certyfikacji, który opisywałby procesy i standardy zadowolenia tak dobrze jak ekspertyzy.

Faza 1:

KNOW-HOW I NETWORKING:

- rozumienie konceptualnych zasad nauki opartej na pracy,

- analizowanie potrzeb instytucji docelowych oraz zainteresowanych stron,

- nawiązywanie kontaktów z zainteresowanymi stronami oraz ich regularne utrzymywanie,

- międzynarodowy wymiar podwójnego systemu nauczania.

Faza 2:

TWORZENIE STRUKTUR I REALIZACJA

- wyznaczenie osoby kontaktowej,

- identyfikacja elementów wiedzy opartej na lokalnej pracy,

- pozyskanie firm oraz instytucji kształcących,

- lokalne rozpoznanie,

- tworzenie konceptu wdrożenia,

- ustanowienie systemu certyfikacji,

- dokumentowanie procesów.

Faza 3:

WDRAŻANIE I REALIZACJA

Okres 1: Przed rozpoczęciem międzynarodowej współpracy bazującej na programie uczenia się.

Okres 2: Podczas międzynarodowej współpracy bazującej na programie uczenia się.

Okres 3: Na koniec międzynarodowej współpracy bazującej na programie uczenia się.

Woodual jest ramowym projektem służącym międzynarodowej współpracy, bazującym na programie uczenia się , który może w rzeczywisty sposób przyczynić się do podwyższenia atrakcyjności przyszłych potencjalnych pracowników na rynku pracy. Projekt wspomaga również współpracę pomiędzy przedsiębiorcami/pracownikami a instytucjami kształcącymi. Współpraca ta wpływa w sposób pozytywny na tworzenie zintegrowanego międzynarodowego programu nauki oraz ułatwia pozyskiwanie wykfalifikowanych pracowników w sektorze drzewnym oraz meblarskim.