login:  hasło:

Newsletter Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Wrzesień 2017

26-09-2017

Newsletter

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli

Wrzesień 2017

Niniejszy newsletter jest podsumowaniem najważniejszych działań i wydarzeń, które miały miejsce w sierpniu 2017 roku.

Jednym z najważniejszych ostatnich wydarzeń z życia Izby była organizacja II Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego pt. "Polskie Meble - Konkurencyjna Polska". Wydarzenie to objęte było Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju, a współorganizatorami byli: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Promedia oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Partnerami Strategicznymi Kongresu byli: KPMG, PAIH, Schattdecor oraz Staufen. Wydarzenie odbyło się 13 września 2017 roku o godzinie 10:00 w Iglicy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Targów DREMA, FURNICA oraz SOFAB 2017. Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż MTP jest instytucją, która miała ogromny wpływ na rozwój polskiego eksportu mebli. Więcej informacji na temat Kongresu przekażemy Państwo już na następnym Newsletterze Izby.

Ponadto OIGPM uczestniczyła w Wawa Design Festiwal, którego celem była prezentacja i promocja kreatywnego projektowania, a także edukacja społeczeństwa w sferze wzornictwa przemysłowego i nowych technologii ważnych dla rozwoju intelektualnego naszego społeczeństwa. Festiwal od początku prezentuje wyjątkowe powiązania designu i polskiej stolicy, a przy tym podkreśla wartość dobrego wzornictwa. W tym roku festiwal odbył się pod hasłem UWODZENI, a ważnym punktem odniesienia była rzeka Wisła.

Realizacja projektu ERGOSIGN dobiega końca. Dążył on do zdefiniowania i zrozumienia panujących braków w umiejętnościach designerów i potrzebach rynku. Ponadto miał na celu promowanie i przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności. Wszelkie działania podejmowane podczas realizacji projektu dążyły do stworzenia kursu, podczas którego kursanci będą mogli zdobyć wiedzę między innymi z zakresu produkcji kanap i produktów używanych do jej wytworzenia, rodzaju dostępnych materacy, norm i certyfikatów produktów, poznają rozwiązania konstrukcyjne stołków/stołków barowych, krzeseł, foteli, kanap, łóżek oraz kołysek.  Obecnie kurs tłumaczony jest na języki ojczyste partnerów projektu.

Ponadto dobiega także do końca realizacja międzynarodowego projektu ALL ON EDGE - „Opracowanie obiektywnych metod badań dla wąskich powierzchni i krawędzi elementów meblowych”. W wyniku prac zrealizowanych przez partnerów projektu opracowane mają zostać obiektywne metody badawcze dla wąskich płaszczyzn i krawędzi mebli, które powinny:

•spełniać kryteria powtarzalności i odtwarzalności,

•skutecznie różnicować wąskie płaszczyzny i krawędzie elementów meblowych,

•uwzględniać różnorodność profili krawędzi.