login:  hasło:

Newsletter Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Sierpień 2017

02-08-2017

                       Newsletter Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Sierpień 2017

Niniejszy newsletter jest podsumowaniem najważniejszych działań i wydarzeń, które miały miejsce w lipcu 2017 roku.

11 maja 2017 roku w Ministerstwie Środowiska odbyła się narada dotycząca aspektów prawnych i technicznych związanych ze spalaniem pozostałości poprodukcyjnych z płyt meblowych. W nawiązaniu do narady w lipcu OIGPM podjęła działania mające na celu umożliwienie funkcjonowania branży meblarskiej bez narażania jej na skutki braku pozwoleń na prowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Poza tym OIGPM wniosła postulat aby zmienić wykładnię obowiązujących przepisów i oprzeć się na wnioskach „Analizy sposobów i warunków przetwarzania odpadów drzewnych w kontekście obowiązujących przepisów krajowych oraz Unii Europejskiej w szczególności w instalacjach objętych pozwoleniami zintegrowanymi” Instytutu Technologii Drewna z Poznania oraz na pozostałych materiałach zgromadzonych w tej sprawie jednoznacznie wskazujących na możliwości uznania pozostałości po produkcji meblarskiej za biomasę.

W dniach 13-15 lipca 2017 r. Pan Jan Szynaka, Prezes Izby wraz z polską delegacją reprezentowali Polskę podczas Dnia Polskich Mebli, który odbył się podczas EXPO Astana 2017 w Kazachstanie. Dzięki naszym reprezentantom, Polska dała się poznać jako atrakcyjny partner polityczny jak i gospodarczy. Dzięki spotkaniom naszych przedstawicieli z reprezentantami Kazachstanu możemy wysunąć wnioski, iż nasze kraje są zainteresowane nawiązywaniem nowych i wzmocnieniem dotychczasowych relacji. Uwieńczeniem misji, podkreślające jej pozytywny przebieg, jest podpisane w Kazachstanie memorandum o współpracy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Miasta Astana. Mamy nadzieję, iż dzięki temu eksport do Kazachstanu znacząco wzrośnie i przyczyni się do realizacji celów programu Polskie Meble.

Ponadto w lipcu został opracowany Raport Handlowy Branży Meblowej dotyczący krajów takich jak Mongolia oraz Arabia Saudyjska. Raport powstał na podstawie wniosków z misji handlowej, w której uczestniczyły firmy z Grupy Meblowej Szynaka. Z analizy materiału wynika, iż rynek konsumencki w wyżej wymienionych krajach jest bardzo duży i ulega zmianom, a sam w sobie jest nienasycony produktami z Europy co jest dużą szansą dla polskich meblarzy. Ponadto ważne jest, iż młode społeczeństwo z obydwu krajów czerpie wzorce oraz inspiracje zakupowe z Europy i USA. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bliższym zapoznaniem się z Raportem prosimy o kontakt mailowy na adres joanna.olenska@oigpm.org.pl

Aktualnie trwają prace organizacyjne II Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego „Polskie Meble Konkurencyjna Polska”. Odbędzie się on 13 września 2017 roku, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Organizatorami Kongresu są: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz firma PROMEDIA. Powyższy Kongres towarzyszyć będzie targom FURNICA, DREMA oraz SOFAB, odbywającymi się w Poznaniu. Tematyka kongresu poświęcona zostanie w znacznej mierze zagadnieniom określonym w Programie Flagowym Polskie Meble, a więc wyzwaniom stojącym przed branżą oraz strategii, która pozwoliłaby branży osiągnąć określone cele. Kongres poza ciekawymi dyskusjami panelowymi daje możliwość spotkania się osobom, które z oddaniem pracują na wspólny sukces meblarstwa w Polsce. Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w Kongresie. Partnerami Strategicznymi Kongresu są firmy: SCHATTDECOR, STAUFEN oraz KPMG.

Ponadto Izba aktualnie skupia swoje działania na realizacji projektu Beyond 45. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 45+, wywodzących się i reprezentujących tradycyjne sektory gospodarki, zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych społecznie z uwagi na brak adekwatnych kompetencji względem oczekiwań rynku pracy. Obecnie opracowywany jest program kształcenia dostosowany do grupy docelowej. W Polsce realizacja szkolenia w będzie składała się z dwóch elementów podzielonych ze względu na sposób realizacji. Pierwszą częścią będzie spotkanie z kursantami celem przeprowadzenia psychologicznego kursu motywującego do zmian. Pozostałe części kursu, dotyczące wykorzystania elektroniki w meblach oraz elementach wyposażenia wnętrz, wykorzystywanych materiałów, technologii produkcji oraz przedsiębiorczości w meblarstwie i przemyśle drzewnym będą realizowane na specjalnie zaprojektowanej platformie e-learningowej. W pozostałych krajach partnerskich wszystkie części kursu będą realizowane w formie e-learningowej. Pozwoli to na stwierdzenie, która z metod jest bardziej adekwatna dla osób powyżej 45 roku życia. Już teraz zapraszamy Państwa do odwiedzenia Facebooka naszego projektu #Beyond 45.