login:  hasło:

Realizacja projektu ERGOSIGN

19-07-2017

Aktualnie trwa realizacja projektu ERGOSIGN w ramach programu ERASMUS+. Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących ergonomii stosowanej zarówno w przemyśle tapicerskim jak i produktach wykorzystywanych podczas snu. Kurs zostanie zrealizowany przy pomocy technologii cyfrowej, gdyż dzięki temu możliwe będzie dotarcie do grup defaworyzowanych. Ponad to ogromnym plusem kursu jest fakt, iż jego realizacja przez kursantów odbywać się będzie mogła w dogodnym momencie i miejscu.

Aktualnie kursy tłumaczone są przez naszych partnerów na ich języki ojczyste. Niedługo otwarty zostanie nabór kursantów.

Realizacja projektu pozwala partnerom na wyeliminowanie sztucznych granic pomiędzy różnymi działaniami i formami projektów.

Ponadto projekt ERGOSIGN jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego.