login:  hasło:

VETAAL

                                                                                                               

W latach 2013 - 2015 OIGPM realizowała europejski projekt w programie Leonardo da Vinci odnoszący się do stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych w projektowaniu mebli dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie – projekt VETALL.

Celem projektu było opracowanie i zatwierdzenie jednolitego programu nauczania dla europejskiego przemysłu meblarskiego. W projekcie uczestniczyli reprezentanci ośrodków badawczych, ośrodków kształcenia zawodowego oraz uniwersytetów z Hiszpanii, Słowenii, Polski, Włoch, Austrii i Wielkiej Brytanii. W projekcie uczestniczyły dwa polskie ośrodki: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Wydział Technologii Drewna SGGW.

Program projektu oparty był na zasadach ECVET w dziedzinie projektowania i produkcji inteligentnych mebli dla wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych. Projekt ma za zadanie doprowadzić do rozwoju programu kształcenia zawodowego studentów, designerów i osób, pracujących przy produkcji mebli. Opieka i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych jest dopiero wschodzącym rynkiem, w związku z czym rosnąca liczba organizacji meblarskich i producentów mebli skupia swoją uwagę na jej rozwoju.

Jednakże, statystyki pokazują, że większość z firm meblarskich nie ma wykwalifikowanych pracowników, którzy znaliby specyficzne wymagania oraz wymogi bezpieczeństwa mebli dla osób starszych i niepełnosprawnych. Podjęta inicjatywa ma na celu stworzenie nowego, profesjonalnego profilu kwalifikacji dla osób pracujących w przemyśle meblarskim i studentów, którzy w przyszłości chcieliby pracować przy tego typu meblach.