login:  hasło:

IM-FUTURES

11-07-2017

Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od listopada 2016 jest partnerem międzynarodowego projektu IM-FUTURES realizowanego w ramach programu Erasmus+. W projekcie poza Polakami uczestniczą przedstawiciele z instytucji z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Włoch.

Celem projektu jest opracowanie wspólnego programu studiów  Szkolnictwa Wyższego oraz Zawodowego oraz zasad kształcenia i szkolenia, a co za tym idzie stworzenie Międzynarodowego stopień magistra  w sektorze meblarskim. W efekcie końcowym partnerzy strategiczni  opracują raport badawczy na temat aktualnych potrzeb w zakresie umiejętności w europejskim sektorze meblarskim, oraz wspólny program nauczania wraz z treścią na powszechnie dostępnej platformie e-learningowej.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z kierownikiem projektu ze strony WTD-SGGW:

Dr hab. Marcin Zbieć, e-mail: marcin_zbiec@sggw.pl