login:  hasło:

Newsletter Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Lipiec 2017

05-07-2017

Newsletter
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli
Lipiec 2017


Niniejszy newsletter jest podsumowaniem najważniejszych działań i wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 2017 roku.

Jednym z najważniejszych wydarzeń z życia Izby było Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, które odbyło się w dniu 5.06.2017 w Ministerstwie Rozwoju. Swoją obecnością podczas WZ zaszczyciła nas Pani Minister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju oraz Pan Tomasz Wiktorski reprezentujący Polski Fundusz Rozwoju. Głównym punktem Walnego Zgromadzenia były wybory nowych Władz Izby na lata 2017 - 2021. W związku z tym miło nam poinformować Państwa, iż Prezesem Izby został Pan Jan Szynaka z Szynaka Meble, a Wiceprezesami Izby Pani prof. dr hab. Ewa Ratajczak z Instytutu Technologii Drewna i Pan Stefan Tkaczyk z FM Bravo. Poza tym w składzie Rady zasiadają: Pan Jacek Twaróg z firmy Ludwik Styl oraz Pan Piotr Wójcik z firmy Wójcik Fabryka Mebli. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Pan Zenon Klorek z Perlitta Meble, Pan Wojciech Tkocz z Kuncar oraz Pan Janusz Kozak z Infosystems a w składzie Sądu Koleżeńskiego znaleźli się Pan Kazimierz Łesyk z Ajram, Pan Tadeusz Nadolski z Versal oraz Pan Jarosław Witek z Mebel Rust Marian Rust. 

Ponadto Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli prowadziła w ciągu czerwca działania organizacyjne związane z Dniem Polskich Mebli w Kazachstanie w ramach Światowej wystawy Expo Astana 2017. Event odbędzie się 13 lipca 2017 roku. Podczas powyższego wydarzenia miejsce będzie miała konferencja, panel dyskusyjny, prezentacje polskich przedsiębiorstw, rozmowy bilateralne oraz wspólne zwiedzanie wystawy Expo Astana. W powyższym wydarzeniu swój udział potwierdziły następujące firmy: Grupa Meblowa Szynaka, Dakar Meble,  Green Valley, Comforty, Szkłomal, Ajram oraz Fabryka Maridox.

W dniach 28-31 maja w Ożarowie Mazowieckiem odbyło się 23 Interntional Wood Machining Seminar. OIGPM była jego głównym organizatorem. Powyższe seminarium organizowaliśmy razem z Wydziałem Technologii Drewna SGGW w Warszawie i Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. IWMS jest jednym z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń branżowych poświęconych drzewnictwu i  organizowane jest co 2 lata na różnych kontynentach (Ameryka Północna, Azja, Europa). Zakres tematyczny IWMS związany był z przemysłem drzewnym i kierowany był do wszystkich jednostek naukowych na świecie oraz firm, zajmujących się technologią drewna. Zwieńczeniem wydarzenia była wycieczka do fabryki Szynaka Meble, IKEA Lubawa oraz IKEA Wielbark. Wolny czas goście wykorzystali na zwiedzanie Pałacu w Mortęgach. W spotkaniu udział wzięło ponad czterdziestu uczestników z ośmiu państw.

Jednocześnie Biuro Izby zaangażowane było w realizację projektów Beyond 45 oraz Ergosign, W obydwu przypadkach projekty kończą się kursami dokształcającymi pracowników oraz osoby dotknięte bezrobociem. Wkrótce Izba otwierać będzie zapisy na kursy. Poza tym Izba realizuje projekt Woodual, którego celem jest dokształcanie uczniów techników i szkół zawodowych związanych z przemysłem drzewnym. Aktualnie Izba organizuje wyjazd na praktyki do Włoch czwórce najzdolniejszych uczniów z wybranego technikum.

Korzystając ze sposobności pragniemy Państwa zaprosić na II Ogólnopolski Kongres Meblarski zaplanowany na 13 września 2017 roku w Poznaniu. Kongres towarzyszyć będzie Międzynarodowym Targom Komponentów do produkcji mebli FURNICA, a także Międzynarodowym Targom Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA. Tematyka kongresu poświęcona będzie w znacznej mierze zagadnieniom określonym w Programie Flagowym Polskie Meble, a więc wyzwaniom stojącym przed branżą oraz strategii, która pozwoli branży osiągnąć określone cele. 

Jednocześnie pragniemy Państwa zaprosić do wstąpienia w poczet członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Należy pamiętać, że sytuacja gospodarcza w kraju i poza jego granicami ulega obecnie dużym przeobrażeniom i musimy wspólnie ukształtować te zmiany w sposób dla meblarstwa korzystny. Tylko działając razem jesteśmy w stanie osiągnąć wspólne, ambitne cele. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z biurem Izby (mailowo: oigpm@oigpm.org.pl bądź telefonicznie 22 517 78 39).