login:  hasło:

REALIZACJA PROJEKTÓW

05-07-2017

W czerwcu Biuro Izby zaangażowane było w realizację projektów Beyond 45 oraz Ergosign. Zakończeniem obu projektów będą kursy doszkalające pracowników oraz osoby dotknięte bezrobociem, na które wkrótce otwarte zostaną zapisy.

Oprócz wyżej wymienionych projektów Izba realizuje projekt Woodual, którego jednym z głównych założeń jest dokształcanie uczniów techników i szkół zawodowych związanych z przemysłem drzewnym. Aktualnie Izba organizuje wyjazd na praktyki do Włoch dla czwórki najzdolniejszych uczniów z wybranego technikum.