login:  hasło:

Walne Zgromadzenie Członków OIGPM wybrało nowe Władze Izby.

19-06-2017

W dniu 5 czerwca 2017 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozowoju odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Uczestników WZ swoją obecnością zaszczyciła Pani Minister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozowju oraz Pan Tomasz Wiktorski reprezentujący Polski Fundusz Rozwoju.

Głównym punktem Walnego Zgromadzenia były wybory nowych Władz Izby na lata 2017 - 2021. W wyniku przeprowadzonych wyborów WZ wybrało następujące osoby do organów Izby.

Skład Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli ustalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 czerwca 2017 roku w Warszawie.

 • Pan Jan Szynaka - "SZYNAKA-MEBLE" Sp. z o.o. - Prezes Izby
 • Pani prof. dr hab. Ewa Ratajczak − INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA - Wiceprezes Izby
 • Pan Stefan Tkaczyk − FM BRAVO Sp z o.o. - Wiceprezes Izby
 • Pan Jacek Twaróg - LUDWIK STYL - Członek Rady Izby
 • Pan Piotr Wójcik − WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o. - Członek Rady Izby

Skład Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli ustalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 czerwca 2017 roku w Warszawie 

 • Pan Zenon Klorek − PERLITTA MEBLE Sp. z o.o.
 • Pan Wojciech Tkocz − KUNCAR S.A.
 • Pan Janusz kozak - INFOSYSTEMS S.A.

Skład Sądu Koleżeńskiego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli ustalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 czerwca 2017 roku w Warszawie 

 • Pan Kazimierz Łesyk - AJRAM Sp. z o.o.
 • Pan Tadeusz Nadolski - VERSAL Sp. z o.o.
 • Pan Jarosław Witek - MEBEL RUST MARIAN RUST

Następnie w dniu 5 czerwca 2017 roku nowo wybrana Rada OIGPM wybrała ze swojego grona Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów Izby. Prezesem Izby został Pan Jan Szynaka, a Wiceprezesami Izby Pani prof. dr hab. Ewa Ratajczak i Pan Stefan Tkaczyk.