login:  hasło:

CORNET

04-05-2017

W kwietniu odbyło się trzecie spotkanie, partnerów projektu Cornet pod tytułem „Opracowanie obiektywnych metod badań dla wąskich powierzchni i krawędzi elementów meblowych”.

Podczas spotkania omówione zostały osiągnięte efekty pracy w zakresie:

  1. Odporności na uderzenie oraz adhezję. Podczas realizacji tego zadania zakończone zostały testy porównawcze. Rozpoczęły się Międzylaboratoryjne Badania Porównawcze oraz zaistniała potrzeba udziału większej ilości uczestników w RRT. Powstała metoda wydaje się, że posiada bardzo dobrą powtarzalność i odtwarzalność. Celem zadania jest opracowanie nowych, wspólnych dla Europy metod badawczych dotyczących odporności mechanicznej krawędzi mebli oraz adhezji, charakteryzujących się dużą odtwarzalnością wyników badań.
  2. Opracowania krótkoterminowych metod badawczych dotyczących odporności na wodę i parę wodną, ciepło kontaktowe i temperaturę. Wyniki badań wymagają dostarczenia większej ilości próbek, w celu opracowania wiarygodnych i zróżnicowanych metod testowania, gdyż powtarzalność wyników jest czynnikiem kwalifikującym metodę do finalnego opracowania metod badawczych.
  3. Prognozy długoterminowe. Bazując na wynikach starzenia się kleju i materiałów krawędziowych przeprowadzane zostały badania w okresie od 30 do 6o dni przy dokonywaniu oceny postępów pierwszego dnia każdego  tygodnia. Próbki poddawane były wpływom temperatury i wilgotności w celu poznania odporności krawędzi na zmienne czynniki klimatyczne.
  4. Rozpowszechnianie, które ma na celu przekazywanie rezultatów badań wśród producentów mebli przez organizowanie seminariów czy zamieszczanie informacji na stronach internetowych.

Następne spotkanie konsorcjum projektu odbędzie się w listopadzie.