login:  hasło:

ERGOSIGN

04-05-2017

Od ponad roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza realizuje projekt Ergosign, który stanowi część programu Erasmus+.

Ergosign jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, kształcenia oraz szkolenia zawodowego.

Ma za zadanie stymulować bezrobotnych oraz studentów do skoncentrowania swoich działań zawodowych w przemyśle meblarskim oraz na produktach związanych ze snem.

Jednym z głównych założeń projektu jest stworzenie materiałów szkoleniowych dotyczących ergonomii stosowanej zarówno w przemyśle tapicerskim, jak i w produktach wykorzystywanych podczas snu. W celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności oraz dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, przy realizacji projektu zostaną wykorzystane technologie cyfrowe.

Ergosign ma za zadanie przewidywać przyszłe potrzeby rynku w zakresie pożądanych umiejętności oraz pobudzać do współpracy przemysł, partnerów społecznych i edukacyjnych. Projekt stawia na poprawienie jakości kształcenia oraz tworzenie programów, które będą najbardziej istotne z punktu widzenia rynku pracy.

9.05.2017 odbędzie się czwarte spotkanie partnerów projektu, tym razem w Warszawie. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie, które pomogą jeszcze bardziej efektywnie realizować projekt. Partnerzy podczas spotkania przeanalizują raport okresowy, wizytę kontrolną z Narodowej Agencji oraz przyszłe raporty. Dyskusji poddane zostaną moduły, które w przyszłości znajdą się na platformie elearningowej. Na koniec spotkania poruszony zostanie temat realizacji planu rozpowszechniania oraz kwestie organizacji pracy w przyszłości.