login:  hasło:

CORNET

21-03-2017

Już 3-4.04.2017 w Poznaniu odbędzie się kolejne spotkanie konsorcjum, projektu inicjatywy CORNET pt. ”Opracowanie obiektywnych metod badań dla wąskich powierzchni i krawędzi elementów meblowych”.

Projekt realizowany jest od maja 2015 roku i powstał, w wyniku braku dokumentów normatywnych, krajowych oraz europejskich, opisujących metody badań wąskich powierzchni i krawędzi mebli. Znane są jedynie, z lat 80-tych ubiegłego stulecia, normy krajów skandynawskich, w tym szwedzkie i norweskie, często nieodpowiednie do współczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w przemyśle meblarskim. Spowodowało to, iż producenci mebli oraz instytuty badawczo-naukowe opracowały własne metody badań. Przykładem takich jednostek przemysłowych i/lub naukowo-badawczych są IKEA - Szwecja, AMK - Grupa Robocza Nowoczesne Meble Kuchenne – Niemcy.


Analiza wyników wykonanych na podstawie tych metod przemysłowych wskazuje, że nie zawsze pozwalają one na jakościowe zróżnicowanie wyrobów meblarskich. Niejasne definicje i kryteria oceny wyników uniemożliwiają przeprowadzenie badań z zadawalającą powtarzalnością i odtwarzalnością. W związku z tym, celem nadrzędnym projektu jest rozwój nowych metod badawczych, spełniających powyższe oczekiwania. Ponadto jednolite i jasno sprecyzowane metody badawcze pozwolą prawidłowo sklasyfikować produkt i oszacować jego żywotność. Umożliwią dokładną i szybką ocenę jakości wykończeń, a tym samym ułatwią producentom mebli (MŚP) uzyskanie przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku europejskim.

Zadaniem instytucji naukowo-badawczych w projekcie będzie przede wszystkich wykonanie badań, ścisła współpraca ze Stowarzyszeniami oraz MŚP, raportowanie i prezentowanie wyników badań podczas spotkań oraz przygotowywanie materiałów do rozpowszechniania. Przewidywany zakres merytoryczny prac obejmować będzie opracowanie metod badania krawędzi na: wodę, parę wodną, ciepło/temperaturę, uderzenie, adhezję oraz zmienne warunki klimatyczne. Natomiast rolą Stowarzyszeń (niemieckiego TIFH i OIGPM) będzie zabezpieczenie kontaktu z MŚP, rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów badań wśród producentów mebli oraz organizacja szkoleń.

Wynikiem prac zrealizowanych w ramach projektu CORNET będzie opracowanie jasno-sprecyzowanych, obiektywnych metod badawczych dla wąskich płaszczyzn i krawędzi mebli. Nowo opracowane metody badań powinny:
•spełniać kryteria powtarzalności i odtwarzalności,
•skutecznie różnicować wąskie płaszczyzny i krawędzie elementów meblowych,
•uwzględniać różnorodność profili krawędzi.

Powyższy projekt ma charakter międzynarodowy i prowadzony będzie równolegle w Polsce i w Niemczech.