login:  hasło:

WoodINN - Program Sektorowy dla producentów mebli.

20-02-2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło program sektorowy WoodINN, na wsparcie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw z branż: leśno-drzewnej, meblarskiej oraz przemysłów współpracujących. Na ten cel przeznaczono 120 mln zł.

Polska branża meblarska zajmuje bardzo wysoką pozycję na światowym rynku, ale jej utrzymanie i zwiększenie eksportu wymaga wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów. Nowe materiały bazujące na drewnie, meble ułatwiające funkcjonowanie osobom starszym czy niepełnosprawnymczy, nowatorskie zastosowanie drewna i materiałów drewnopodobnych w branży wysokich technologii to przykłady rozwiązań, które będą mogły powstać dzięki zainwestowaniu 120 mln zł w rozwój tego sektora.

Program finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców branży leśno-drzewnej i meblarskiej oraz przemysłów współpracujących WoodINN jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności tego sektora w perspektywie do 2026 roku. WoodINN został uruchomiony w odpowiedzi na wspólną inicjatywę konsorcjum WOODSTRATEG i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Branże leśno-drzewna i meblarska wraz z przemysłami współpracującymi mają znaczący potencjał, a zakres tematyczny naszego programu stwarza polskim firmom działającym w tych branżach ogromne możliwości rozwoju w oparciu o wyniki prac B+R. Z efektów prac naukowców skorzystamy wszyscy: zarówno przedsiębiorcy zyskujący nowe rozwiązania, jak i użytkownicy, którzy będą mogli korzystać z polskich, nowoczesnych i bezpiecznych produktów - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach programu WoodINN będą finansowane prace B+R mające na celu opracowanie lub usprawnienie technologii wykorzystywanych w przemyśle leśno-drzewnym i meblarskim, jak również w przemysłach towarzyszących, do których można zaliczyć produkcję tworzyw sztucznych, blach, profili stalowych czy aluminiowych wykorzystywanych przez sektor leśno-drzewny i meblarski. Agenda badawcza programu kładzie nacisk na tworzenie nowych oraz znacząco udoskonalonych produktów, w szczególności tych o szczególnych właściwościach i funkcjach, przy jednoczesnym wprowadzaniu rozwiązań zapewniających efektywne zużycie surowca i energii oraz racjonalne wykorzystanie środków chemicznych stosowanych przez przemysł.

Budżet ogłoszonego dziś przez NCBR konkursu to 120 mln zł. O dofinansowanie projektów, w których koszty kwalifikowalne wynoszą maksymalnie 12 mln zł, będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorców. Nabór wniosków będzie trwał od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r.