login:  hasło:

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektu Erasmus+ ERGOSIGN: 2015-1-RO01-KA202-015091

30-11-2016

W dniu 17 listopada  2016 roku, w Koprze w Słowenii, na Uniwersytecie Primorska, odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektu ERGOSIGN. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele następujących krajów: Słowenii (Uniwersytet Primorska), Hiszpanii (CETEM), Polski (OIGPM) oraz Rumunii (APMR oraz Uniwersytet Braszow).

Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań i zaplanowanie kolejnych etapów pracy. Partnerzy projektu omówili raport przejściowy oraz omówili działania mające na celu rozpowszechnianie projektu oraz jego idei. W tym też celu trwają prace nad stroną internetową, zaprojektowana i wykonana została ulotka, a także projekt promowany jest podczas targów branżowych.

Dotychczas partnerzy projektu zidentyfikowali dostępne kursy kształcące bądź dokształcające w zakresie ergonomii, realizowane przez szkoły wyższe bądź prywatnych dostawców kursów i szkoleń. Zrozumienie programów tych kursów pozwoliło na zidentyfikowanie możliwie jak największej ilości braków w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw osób związanych zawodowo z meblami tapicerowanymi oraz produktami służącymi do snu. Na podstawie kursów stworzono ankietę, w której respondenci oceniali swoją wiedzę, umiejętności, postawę oraz to w jakim stopniu jest ona dla nich ważna.

Wyniki przeprowadzonego badania są podstawą do stworzenia kursu uzupełniającego wiedzę. Kurs dostępny będzie na platformie on-line, w języku polskim, hiszpańskim, angielskim, rumuńskim oraz słoweńskim. Każda chętna osoba będzie mogła wziąć w nim udział.