login:  hasło:

Ogólnopolski Kongres Meblarski już za nami!

11-10-2016

„Polskie Meble – Konkurencyjna Polska” – pod takim hasłem odbył się zorganizowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i firmą Promedia, kongres meblarski. To wydarzenie, wpisane w tegoroczne obchody 20-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, uświetniło swoją obecnością wielu znamienitych gości reprezentujących branżę meblową, a także przedstawiciele władz państwowych, uczelni, stowarzyszeń. Ale przede wszystkim było to wyjątkowe spotkanie wielu przyjaciół meblarzy – Ambasadorów Meblarstwa, którzy z oddaniem pracowali na wspólny sukces meblarstwa w Polsce.

Tekst i Foto Małgorzata Gackowska

Ważnym punktem tegorocznych obchodów 20. jubileuszu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli był zorganizowany na targach DREMA/FURNICA/SOFAB Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska”. Termin tego wydarzenia nie był przypadkowy, wszak w dniach 13-16 września br. stolica Wielkopolski stała się mekką polskiego przemysłu meblarskiego i drzewnego. Dla tysięcy producentów mebli z całej Polski i z krajów sąsiednich, to trio targowe stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z nowościami w ofercie wiodących dostawców rozwiązań dla przemysłu meblarskiego, a także aktualnym stanem branży. Kompleksowemu omówieniu najważniejszych kwestii związanych z jej rozwojem, aktualną kondycją i wyzwaniami, przed jakimi stoi branża posłużył właśnie, zorganizowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli we współpracy z Targami Poznańskimi oraz agencją Promedia, Ogólnopolski Kongres Meblarski. Głównym tematem tego spotkania była konkurencyjność polskiej branży meblowej na zagranicznych rynkach. Dyskusje panelowe z udziałem najważniejszych osobistości przemysłu meblowego w Polsce, dotykały wielu ważnych aspektów, takich jak: eksportowe szanse i zagrożenia, wzornictwo jako czynnik sukcesu, innowacyjna technologia warunkiem konkurencyjności oraz kierunki rozwoju handlu meblami etc.

- Spotykamy się tutaj z okazji 20-lecia powstania Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, którą mam zaszczyt reprezentować od wielu lat, a od ubiegłego roku jestem jej prezesem – mówił Jan Szynaka. - 20 lat to kawał czasu. Obecnie meblarstwo to jedna z największych dziedzin polskiej gospodarki, którą określają nie tylko liczby, ale również poziom innowacyjności. Cieszę się, że przez te lata siła naszej branży tak mocno rosła, że dziś możemy być partnerem dla władz państwowych – dodał.
W tym miejscu na scenę został zaproszony gość honorowy Kongresu, wicepremier Mateusz Morawiecki. Nie szczędził on pochwał kierowanych pod adresem polskiej branży meblarskiej, którą uznał za jedną z kluczowych w polskiej gospodarce. Minister rozwoju zapowiedział nowe instrumenty wsparcia dla branży meblarskiej.  

- Przemysł meblarski jest koniem pociągowym całego polskiego przemysłu i w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju będziemy się starali wzmocnić go jeszcze bardziej – zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.
Minister serdecznie gratulował przedstawicielom polskiego przemysłu meblarskiego sukcesu jaki osiągnęli oni na arenie międzynarodowej.

- Postęp w zakresie rozwoju, technologii, możliwości produkcyjnych, ekspansji eksportowej polskiej branży meblowej jest absolutnie fenomenalny – mówił Morawiecki. - Branża meblarska przez te wszystkie lata stworzyła swoisty plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, bo jest niezwykle obiecująca, dynamiczna, jest polska a my poprzez taki plan chcemy budować polski kapitał, polską własność.

Ważnym punktem wizyty wicepremiera w Poznaniu było zwiedzanie targów DREMA/FURNICA/SOFAB, które przyniosło również wiele wniosków.

- Dziękując za zaproszenie na targi, które są absolutnie wyjątkowe, pragnę powiedzieć, że to, co tutaj zobaczyłem to nie tylko znane w Polsce zjawisko odrodzenia branży meblarskiej w rozumieniu produkcji mebli, ale również jesteśmy w fazie odrodzenia jeśli chodzi o sprzęt i technologie – zapewniał Mateusz Morawiecki. - Mogę powiedzieć, że branża meblarska jest naszym oczkiem w głowie, mamy szansę stać się numerem 1. w Europie. Chcemy aby meble polskie były eksportowane z etykietą made in Poland, żeby ta etykieta świadczyła o znakomitym wzornictwie, najlepszej jakości. Meblarstwo to zwiastun nowej gospodarki, opartej w mniejszym stopniu na niskich kosztach pracy, w większym zaś o wysoką wartość dodaną – dodał.  

Zwieńczeniem wizyty Mateusza Morawieckiego na Kongresie Meblarskim było wręczenie statuetki Ambasadora Meblarstwa, którą to Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wyróżniła osoby wspierające branżę przez lata.
- Trudno powiedzieć, jak bardzo wierzę w branżę meblarską, moja obecność tutaj nie jest przypadkowa. Będę się starał być Waszym ambasadorem, bo nie tylko liczba pracowników świadczy o sile polskiego meblarstwa, ale również to jaka wysoka wartość dodana, jaki potencjał eksportowy, jaki potencjał innowacyjności i potencjał marki made in Poland  za sobą niesie. Jeśli Państwo odniesiecie w tym zakresie sukces to cała polska gospodarka będzie na bazie tych wspaniałych Waszych produktów, mebli promowana – konkludował swoje wystąpienie na Kongresie Meblarskim, wicepremier Mateusz Morawiecki.

Oprócz wicepremiera statuetki Ambasadora Meblarstwa otrzymało, z rąk Jana Szynaki i Michała Strzeleckiego z OIGPM, wielu znamienitych gości związanych od lat z branżą meblową.
- 20 lat pracy OIGPM pokazuje, jak branża się zjednoczyła, jak w tej chwili jest ważna i doceniona, również przez władze państwowe. Jestem dumny, że przez te wszystkie lata stworzyliśmy jedną, wielką rodzinę – podsumował Jan Szynaka, prezes OIGPM.