login:  hasło:

Finansowanie innowacji produktowych i technologicznych, a rola "sustainnovation".

28-04-2016

Zaplanuj swój rozwój. Weź udział w seminarium!

Finansowanie innowacji produktowych i technologicznych, a rola "sustainnovation"

17 maja 2016 r., Katowice, Hotel Angelo ul. Sokolska 24
18 maja 2016 r., Poznań, Hotel Andersia ul. Andersa 3
19 maja 2016 r., Olsztyn, Yacht Club Tiffi ul. Żeglarska 7

Cykl seminariów adresowany jest do przedstawicieli przedsiębiorstw, zarówno z sektora MSP jak i dużych firm, właścicieli, prezesów, technologów produkcji, osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań, kreowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów w wybranych branżowych grupach tematycznych.
Gościem specjalnym konferencji będzie Karsten Bleymehl ekspert z firmy MRC Materials Research & Consulting z Kolonii (www.mrc-germany.de) zajmującej się m.in. badaniem, monitoringiem nowych rozwiązań po stronie materiałów, czy technologii, zarządzaniem projektami na różnych fazach wdrożenia nowych/innowacyjnych rozwiązań. Oprócz unikatowej wiedzy i doświadczenia nt. materiałów i procesów wytwarzania w różnych sektorach, MRC wspiera rozwój produktów z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju, podejścia Design Thinking, Design for All.

Planowany cykl spotkań ma na celu wskazanie kierunków i trendów odnośnie nowych materiałów, ale i technologii które wykorzystywane są do ich tworzenia. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencji braku ich uwzględnienia w strategiach firm planujących sprzedaż swoich wyrobów na rynki zagraniczne. W tym względzie kluczowe znaczenie będzie odgrywać zagadnienie tzw. monitoringu "śladu węglowego", które znajduje coraz większe odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych Komisji Europejskiej i priorytetach finansowania nowych inwestycji, innowacyjnych rozwiązań. Tematyka będzie mocno nawiązywać do priorytetów strategii EUROPA 2020 oraz inspirować do aktywnego i skutecznego uwzględniania w strategiach rozwoju firm wsparcia unijnego w latach 2014-20.

Wskazane zostaną  również możliwości sfinansowania prac B+R oraz wdrożenia nowych produktów, technologii z udziałem środków unijnych. Szczególny nacisk zostanie położony na zasady finansowania innowacji produktowych i procesowych z uwzględnieniem środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz wybranych działań inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych właściwych dla miejsca lokalizacji spotkania. Oprócz podstawowych informacji zostaną wskazane przykłady konkretnych  montaży finansowanych w wariancie refundacyjnym, czy refundacyjno-zaliczkowym. Zostaną przekazane również kwestie dotyczące zasad oceny ryzyka i form zabezpieczenia ryzyka rynkowego.  

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo pod linkiem:
http://www.mbank.pl/pomoc/info/wydarzenia-msp-korporacje/sustainnovation/

pdfProgram Konferencji