login:  hasło:

Myślisz o pozyskaniu dotacji na rozwój firmy? Dobrze się do tego przygotuj i wygraj.

21-03-2016

Już teraz pierwsze firmy w wybranych województwach realizują swoje plany inwestycyjne w związku z projektami, które będą przedmiotem dofinansowania unijnego. Nadal w wielu województwach w tym m.in.: lubuskim, małopolskim, mazowieckim takiej szansy firmy nie miały, ale także do końca roku 2016 w tych lokalizacjach konkursy dla przedsiębiorstw zostaną ogłoszone. Analizując dostępne informacje można przyjąć, że przeciętnie w każdym województwie będziemy mogli się ubiegać o dotację na inwestycje związane z działalnością raz na rok.

O rosnącym poziomie trudności w dostępnie do środków już pisaliśmy. Tym razem chcielibyśmy podkreślić istotność prac badawczo – rozwojowych w projektowanych przedsięwzięciach oraz zdolności Wnioskodawcy do potwierdzenia faktu wdrożenia „innowacji” w skali kraju, a najlepiej świata.

Firmy często prowadzą prace B+R i nie zdają sobie z tego sprawy. Chodzi o sytuacje gdy np. technolog zakładu produkcyjnego pracuje nad nowym wzorem produktu, rozważa inne konstrukcje mechanizmów stanowiących jego element, szuka efektywniejszych i dokładniejszych technologii do zastosowania w toku produkcji, chce zmienić proces produkcji czy sposób znakowania produktów. Właściwie trudno sobie wyobrazić zakład produkcyjny, w którym takie procesy nie mają miejsca. Niestety sam prosty opis takich działań nie jest wystarczający. Jeśli jednak spełni się określone kryteria jakie stawia definicja prac badawczo-rozwojowych, i jaką posługujemy się w sferze funduszy unijnych, jeśli dodatkowo wesprzemy nasze starania współpracą z jednostkami naukowymi szanse naszego projektu rosną. Oczywiście nieodzownym warunkiem jest równoległe staranne przygotowanie całego projektu i dokumentacji konkursowej, w czym pomóc nam może profesjonalna firma doradcza.  

Jeśli jednak nie chcemy sami prowadzić prac B+R, ale też nie jesteśmy w stanie znaleźć satysfakcjonujących gotowych rozwiązań powinniśmy zwrócić się do renomowanych ośrodków prowadzących działalność naukową i badawczą w naszym kraju. Bardzo często, jak pokazują nasze doświadczenia, tylko w jednym takim miejscu,  można „odkryć” kilka ciekawych opatentowanych i nierozpowszechnionych rozwiązań.
Co ważne fundusze na same prace badawczo-rozwojowe, ich ochronę patentową i wreszcie wdrożenie możemy również pozyskać w programach dofinansowania unijnego i to często z wyższym udziałem dotacji niż wynika to z regionalnej mapy pomocy. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest opcja dofinansowania prac badawczych, przemysłowych i  eksperymentalnych. Dalej możemy ubiegać się o dotacje na inwestycje, dzięki którym uzyskamy refundację od 25 do 70% inwestycji  (w zależności od lokalizacji i wielkości firmy). Taka inwestycja może objąć np. wniesienie hali produkcyjnej, zakup taboru, maszyn i urządzeń, oprogramowania.  Gdy już jesteśmy gotowi możemy spróbować sił w konkursach o środki na rozwój eksportu. To właściwie oznacza, że przy odpowiednio „trafionym” biznesowo pomyśle i dobrym przygotowaniu w kilka lat możemy zbudować od podstaw nową i prężną firmę.            

Cennym poświadczeniem naszej innowacyjnej technologii, produktu jaki zamierzamy wprowadzić na rynek jest tzw. Opinia o innowacyjności, opracowana przez uprawnione do tego instytucje. Nie zawsze muszą to być Instytuty badawcze o najwyższych kategoriach naukowych.  Warto o tym pamiętać ponieważ tak jak w przypadku ostatniego konkursu dla przedsiębiorstw w Wielkopolsce był to dokument obowiązkowy, co oznaczało, że każdy projekt musiał zawierać element potwierdzony jako innowacja właśnie w formie Opinii.  Dlatego rekomendujemy i wspieramy naszych Klientów w staraniach o takie Opinie niemal w każdym jednym przypadku ponieważ w solidny sposób potwierdza to walor innowacyjny naszej inwestycji. W sposób wymierny zwiększa to również szanse powodzenia w pozyskaniu środków na inwestycje w ramach danego konkursu.  Powoływanie się w opisie projektu na literaturę fachową, prezentacje na targach branżowych czy bazowanie na innych materiałach źródłowych może okazać się niewystarczające.     
Planując inwestycję warto od razu pokusić się o dogłębny przegląd rynku pod kątem intersujących nas maszyn, urządzeń i technologii z uwzględnieniem aspektu innowacyjności danego rozwiązania. Warto bezpośrednio zapytać o to potencjalnego dostawcę. W takim przypadku zarówno pozyskanie wspomnianej Opinii o innowacyjności, jak i wdrożenie B+R zazwyczaj okazuje się znacznie prostsze.  

Zaskakujące jest to, jak wiele wysoce innowacyjnych technologii, niedostępnych dla zagranicznej konkurencji oferują polskie firmy, dostarczające specjalistyczne urządzenia i technologie.
Mieliśmy okazje realizować projekty inwestycyjne obejmujące wysoce specjalistyczne urządzenia, ogniwa linii technologicznych dla m.in. producentów mebli. Innowacja z jaką mieliśmy do czynienia to tzw. cuttery – Automatyczne Krojownie sterowane cyfrowo. Sam fakt, że urządzenie jest sterowane cyfrowo definiuje je jako wykorzystujące innowacyjne technologie informacyjno- komunikacyjne, co jest dodatkowo premiowane w konkursach o dotacje.
Na czym polega ta innowacja? Cytując przedstawiciela firmy Allcomp Polska Sp. z.o.o. Pana Grzegorza Żupę: „biorąc pod uwagę nasz najnowszy produkt z kategorii Cutter, konkretnie wielowarstwowy Cutter Unicut one.5, bazując na naszym doświadczeniu, możemy szybko wyliczyć korzyści wynikające z jego wdrożenia. Są to m.in: oszczędność surowca o średnio około 9%, nawet kilkukrotnie wyższa wydajność niż praca przy użyciu noża krojczego przez wysoce wykwalifikowanego pracownika, precyzja cięcia do 0,1 mm, czyli dająca praktycznie 100% - wą  powtarzalność wykrojów. Wreszcie, co bardzo cenią sobie Klienci, dzięki zastosowaniu w cutterze systemu vacuum pozwalającego na sprężanie warstw materiału, umożliwia on wycinanie wysokich nakładów o grubości do 5 cm.
Nasza firma dostarcza także system Optitex, służący do optymalizacji rozłożenia na materiale elementów do wykroju, które następnie wycina urządzenie cutter. Optitex to system wielomodułowy.  W module do tworzenia markerów, rozkładanie elementów trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund, istnieje również moduł pozwalający uwzględnić przy rozkładaniu deseń na materiale. Używając systemu zyskujemy pełne i zawsze dostępne archiwum elektronicznych formatek oraz zoptymalizowanych układów, które są łatwo edytowalne i proste w użyciu i które w formie pliku mogą być przechowywane i udostępniane innym użytkownikom. Unikatowe oprogramowanie, wielonarzędziowa głowica, liczne sensory, intuicyjne panele sterowania to tylko wybrane innowacyjne elementy cuttera."

Prezentujemy Państwu ten przykład, żeby pokazać jak nie tracić entuzjazmu w momencie zapoznawania się z warunkami ubiegania się o środki unijne na inwestycje. Odpowiednio zaplanowany i przygotowany projekt, bazujący na rzeczywistych potrzebach i potencjale przedsiębiorstwa, przy wsparciu dobrego doradcy musi odnieść sukces. Innowacja, wdrażanie wyników prac B+R to często pojawiające się hasła, które mogą przysparzać trudności. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że przy odpowiednim wsparciu i otwartym podejściu do tego zagadnienia nie stanowi to bariery w pozyskaniu środków.   

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami dotacje@exehouse.com

Dominik Bobowski - Executive House