login:  hasło:

Rok 2015 rokiem dynamicznych wzrostów w imporcie.

21-03-2016

Miniony rok 2015 charakteryzował się dynamicznym wzrostem importowanych mebli do Polski. Wartość importu na koniec roku wyniosła 6,3 mld złotych z dynamiką 1,15 wobec roku 2014. Z kolei wartość liczona w tonach wyniosła blisko 500 tys. ton, co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu do roku 2014.

Dla przypomnienia dynamika importowanych mebli w 2014 r. w ujęciu wartościowym i ilościowym (w tonach) równa była 1,21. Przytoczone dane wskazują, że w roku 2015 r. zaimportowaliśmy meble i elementy meblowe o zbliżonej wartości pod względem ilościowym w stosunku do 2014 r., ale jednocześnie o zbliżonej wartości w mld złotych.

Powyższy materiał opracowano w B+R Studio.