login:  hasło:

Praca polskich producentów utrzymuje na podobnym poziomie.

15-12-2015

W październiku br. wartość produkcji sprzedanej mebli równa była 3 mld 364 mln złotych. Jak wynika z danych GUS, wartość ta jest wyższa o 5 pkt. proc wobec poprzedzającego miesiąca i jednocześnie o 3 pkt. proc wyższa w stosunku do października 2014 r.

Zatem należy stwierdzić, że tempo wzrostu uległo obniżeniu względem prognozowanej średniej dynamiki na poziomie 1,08.

Przypomnijmy, że dynamika po I półroczu 2015 roku oscylowała powyżej 1,10. Z kolei wartość produkcji sprzedanej mebli w okresie I-X 2015 r. stanowiła 28 mld 989 mln złotych wobec 26 mld 947 mln złotych w analizowanych okresie roku poprzedniego. Dynamika wyniosła 1,08.

Materiał opracowany przez B+R Studio.