login:  hasło:

Wzrasta liczba mieszkań oddanych do użytku oraz pozwoleń na budowę.

01-12-2015

W okresie styczeń – wrzesień 2015 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku o 1,4 %. Według danych GUS łączna liczba nowych mieszkań za I-IX 2015 r. wyniosła 101 508. Dla porównania w analogicznym okresie poprzedniego roku liczba ta wyniosła 100 138.

Analizując dane dotyczące liczby wydanych pozwoleń na budowę, w omawianym okresie b.r. wyniosła ona 138 tys. Oznacza to wzrost o 14,8% względem pierwszych dziewięciu miesięcy roku ubiegłego, gdzie liczba ta wyniosła 120 tys.

Jest to optymistyczna informacja dla branży meblarskiej, gdyż omawiane zjawisko może przełożyć się w niedalekiej przyszłości na wzrost zakupów mebli.

Materiał opracowany przez B+R Studio